Prace nad strategią Rozwoju Gminy i Miasta Miechów. Zaproszenie do udziału w warsztatach on-line

0
92

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Miechowa na lata 2021-2030″, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach diagnostyczno-projektowych on-line, które odbędą się dnia 28.01.2021r. w dwóch terminach:

godz. 9.00-10.30 spotkanie z przedsiębiorcami
godz. 11.00 -12.30 spotkanie z mieszkańcami, radnymi, sołtysami, przewodniczącymi osiedli, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedstawicielami instytucji mających swoje siedziby na  naszym terenie.

Definiowane będą potrzeby w obszarze funkcjonowania kluczowych sfer rozwoju społecznego, ekonomicznego i gospodarczego, omówione zostaną cele strategiczne w obszarze rozwoju naszej gminy.

Chęć wzięcia udziału w w/w spotkaniach należy zgłosić do p. Katarzyny Chmielewskiej Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju z podaniem godziny spotkania na adres mail: kchmielewska@miechow.eu lub tel. (41) 383 00 40 wew. 53.

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Państwo potwierdzenie udziału wraz z linkiem aktywacyjnym do spotkania. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 27.01.2021r.