Kolejne lokale w Miechowie z ekologicznym ogrzewaniem

0
102

12 stycznia 2021 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miechów zlokalizowanych w Miechowie na os. Parkowym blok nr 1 – (osiem mieszkań)”. Tym samym, kolejne lokale gminne zostały wyposażone w ekologiczne ogrzewanie.

W mieszkaniach zlikwidowano stare źródła ciepła i zastąpiono je nowymi grzejnikami zasilanymi z kotłowni  gazowej wybudowanej przez wspólnotę mieszkaniową. Zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców, jak również przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i niebezpiecznych produktów spalania. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 39 616,33 zł.

Powyższe przedsięwzięcie jest elementem działań prowadzonych przez miechowski samorząd w ramach programu ograniczania niskiej emisji, w tym modernizacji miejskich kotłowni.

W poprzednich latach, w gminnych mieszkaniach komunalnych prowadzona była budowa c.o. zasilanego gazem. Inwestycje te wykonano w trzech blokach na os. XXX – Lecia PRL (Nr 2,3,7) oraz budynku przy ul. Racławickiej 14, zaś bloki przy ul. Szpitalnej nr 2 i 4 podłączone zostały do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ponadto, gmina zawarła stosowne umowy dotacji na montaż ekologicznych źródeł ciepła z czterema wspólnotami mieszkaniowymi.

Warto wspomnieć, że w ramach środków pozyskanych przez Gminę Miechów z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu KAWKA I i KAWKA II (realizowanego w latach 2014-2017) zlikwidowano 658 szt. pieców i kotłów węglowych o łącznej mocy 4.484,5 kW oraz zmodernizowano 7 kotłowni miejskich o łącznej mocy 5.825 kW.