Dworzec autobusowy ponownie własnością Gminy i Miasta Miechów

0
316

16 listopada 2020 roku Gmina Miechów nabyła od Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju – obiekt dawnego dworca PKS w Miechowie.  

Akt notarialny przenoszący na rzecz Gminy Miechów prawo wieczystego użytkowana gruntu i własność budynków oraz budowli za cenę 412 700 zł podpisali: Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Sławomir Witkowski – Dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Krakowie i Monika Krawiec-Palcat – Zastępca Dyrektora Oddziału Biura Zarządu Głównego LOK.

Nieruchomość nabyto na mocy podjętej w dniu 21 września br. Uchwały (Nr XIX/297/2020) Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli – działka 1620/8 położona w Miechowie przy ul. Podzamcze 40. Tym samym, po 17 latach Gmina Miechów stała się ponownie właścicielem budynku dworca i terenu stanowiącego plac autobusowy przy ul. Podzamcze.

Ponadto, Burmistrz zaproponował wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu, środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dworca wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ta przygotowywana będzie do realizacji z funduszy europejskich w kolejnej perspektywie finansowej.

Zakup nieruchomości finansowany jest ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zarządzanie i administrowanie nabytą nieruchomością oraz prowadzenie dworca komunikacji autobusowej gmina powierzy Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Miechowie na podstawie stosownej umowy użyczenia.