Tłum żegnał w Wysocicach Przewodniczącego Stanisława Makolę

0
774
Pogrzeb w Wysocicach śp. Stanisława Makoli

Rodzina, ogromna rzesza przyjaciół, znajomych, samorządowców, nie tylko z gminy, której służył oddanie, ale też z całego Powiatu Miechowskiego, druhowie strażacy, koło gospodyń wiejskich, żegnali 19 września 2020 r. w Wysocicach 62-letniego Stanisława Makolę, Przewodniczącego Rady Gminy Gołcza.

Kondukt żałobny, który prowadził wóz strażacki, poczty sztandarowe strażaków, przy marszach żałobnych Orkiestry Dętej „Czapelanka” wprowadził śp. Stanisława do Kościoła św. Mikołaja, gdzie tłum modlił się za duszę Przewodniczącego.

Stanisława Makolę wspominał m.in. poruszonym głosem jego długoletni przyjaciel – Wójt Lesław Blacha. Podkreślał, że był on zawsze blisko ludzkich spraw. Oddany samorządowiec, lojalny współpracownik, uczynny człowiek – to tylko niektóre z określeń zmarłego, którymi posłużył się gospodarz gołczańskiej gminy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wysocicach, które zakładał nie kto inny jak sam śp. Przewodniczący ubolewały, że nie będą już miały do kogo zadzwonić w potrzebie.

Stanisław Makola w  latach 1991 – 2015 pełnił funkcję sołtysa swojej wsi. Od 1992 roku był prezesem tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach1994 – 2006 i ponownie od 2010 roku pełnił funkcję radnego gminy. Od sześciu lat przewodniczył Radzie Gminy. Wieloletni członek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmarł niespodziewanie w wieku 62 lat.

Krzysztof Capiga