W Pstroszycach II otwarto Centrum Promocji Obszarów Natura 2000

0
145

9 września odbyło  się uroczyste otwarcie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000, które powstało  w nowo przebudowanej Świetlicy  Wiejskiej w Pstroszycach Drugich.

Podczas uroczystości Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przedstawił szczegóły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000”   oraz założenia i  cel  powstania Centrum Promocji Obszarów Natura 2000, którym jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalno-edukacyjnych mieszkańców.

W  Centrum prowadzone będą zajęcia edukacyjne oraz działania ukierunkowane   na promocję obszarów Natura 2000 na terenie miechowszczyzny. Organizowane szkolenia i warsztaty poszerzą  wiedzę  uczestników o walorach przyrodniczych regionu. Zajęcia skierowane  będą m.in. do uczniów, studentów, przedstawicieli sołectw, kół gospodyń, seniorów i turystów. Zgodnie z założeniami  Centrum będzie wspierane  merytorycznie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

W czasie spotkania  przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – dr. Anna Trojecka-Brzezińska zaprezentowała ideę powstania i zasady funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce.  Uczestników  zapoznano również z walorami  przyrodniczymi obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej. Inauguracyjne spotkanie w centrum prowadziła Izabela Banaszewska  pracownik  RDOŚ w Krakowie.                                                                                        
W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie  – Małgorzata Mordarska – Duda, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Hanna Pompa -Obońska,  Przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego  – Paweł Osikowski, Wójt Gminy  Gołcza – Lesław Blacha, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  w Miechowie – Helena Kruszec, Sołtysi Gminy Miechów, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych regionalnych i lokalnych oraz   pracownicy UGIM   w Miechowie.

Inwestycja pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000”  zrealizowane  zostały przez Gminę Miechów ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   Wartość prac budowlanych wyniosła 581 110, 68 zł, kwota pozyskanej dotacji w ramach PROW – 369 760,00 zł, wkład własny gminy Miechów – 211 349,95 zł.   

/jk/