Kolejna droga powiatowa do realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych

0
339

Powiat Miechowski otrzymał środki na przebudowę kolejnej, trzeciej w tym roku, drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z I miejsca listy rezerwowej trafiła do realizacji przebudowa drogi Książ Mały – Boczkowice (1,8 km).

W piątek 26 czerwca Starosta Miechowski – Jacek Kobyłka w towarzystwie Krzysztofa Świerczka, przewodniczącego Rady Powiatu, podpisali z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem umowę na dofinansowanie tego zadania w wysokości 1 634 423 zł (50%).

Przypomnijmy, iż poza wspomniana drogą, powiat miechowski przy wsparciu samorządów gminnych realizuje jeszcze w tym roku dwie drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, na które otrzymał rekordowe dofinansowanie na poziomie 80 %. Są to:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, na długości 3,141 km.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów – Charsznica.