Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Racławice

0
608

W wyniku działań podjętych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach pozyskano z Banku Gospodarki Żywnościowej poprzez współpracę z Caritas Diecezji Krakowskiej artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Żywność przydzielono najuboższym mieszkańcom gminy. Pomocy w postaci paczek żywnościowych udzielono osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. W ramach programu GOPS Racławice objął wsparciem żywnościowym 101 rodzin, przekazując 12 ton żywności w formie 248 paczek.