Laptopy do zdalnego nauczania w gminie Racławice

0
555

Gmina Racławice zakupiła dla uczniów 15 szt. wysokiej klasy laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła”, organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

Gmina otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 grant w wysokości 44.940,00 zł. stanowiący 100% wkładu.

Laptopy zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Racławicach. Dyrektor szkoły będzie decydować o zasadności użyczenia sprzętu dla poszczególnych uczniów. Sprzęt będą otrzymywali rodzice dzieci na podstawie umowy użyczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na czas zawieszenia zajęć.

Gmina będzie składać kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu laptopów w ramach drugiej edycji programu pn. „Zdalna szkoła +”.