75. Rocznica Pacyfikacji Nasiechowic

0
12011

4 czerwca 2018 r. przy Mogile Zbiorowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Nasiechowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Pacyfikacji Mieszkańców wsi.

Z tej okazji została odprawiona msza święta z udziałem orkiestry dętej z Nasiechowic, którą sprawował ks. Marek Wieczorek, proboszcz parafii. 

W drugiej części obchodów wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Pojałowicach, którzy przygotowali program artystyczny nawiązujący do tragicznych wydarzeń sprzed 75 lat, kiedy to Niemcy dokonali pacyfikacji okolicznej ludności.

Każdego dnia tablica na mogile opowiada o bestialstwie hitlerowców, którzy zamordowali prawie 140 mieszkańców okolicznych wsi, natomiast co roku – 4 czerwca – uczniowie przygotowują żywą lekcję historii przypominającą okrucieństwa, jakie niesie ze sobą wojna i uświadamiają, jak cennym darem jest pokój, wolność i suwerenność.

Wyczytując nazwiska osób wymordowanych, młodzi ludzie dali żywe świadectwo tamtych dni i obiecali, że „tutaj o Was nikt z nas nie zapomni ! Zaśpiewamy pieśń, która krwawą historię przypomni i nie pozwoli, by ta mogiła trawami porosła!”.

Montaż słowno – muzyczny zakończył efektowny ”taniec flagi” w wykonaniu najstarszych uczniów Szkoły Podstawowej w Pojałowicach.

Gospodarze uroczystości Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Rada Sołecka Nasiechowic oraz: Radny Sejmiku Małopolskiego Adam Domagała, Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Czekaj, przedstawiciele Rady Miejskiej i Rady Powiatu, Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej, ZHP i uczniowie Szkoły Podstawowej w Pojałowicach złożyli kwiaty.

Przed pomnikiem zapalono znicze i minutą ciszy uczczono pamięć  zamordowanych mieszkańców Nasiechowic.

(UGiM)