Przemoc kradnie życie…

Gminny Ośrodek Pomocy w Miechowie i jego działania przeciw przemocy w rodzinie

0
2434
Jeśli jesteś ofiarą przemocy, zgłoś się do GOPS w Miechowie!
Jeśli jesteś ofiarą przemocy, zgłoś się do GOPS w Miechowie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1  informuje, że w dalszym ciągu podejmuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ośrodek jest czynny codziennie (poniedziałek-piątek)  w godzinach 7.00-15.30. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, uzyskania informacji, osoby doznające przemocy w rodzinie, świadkowie przemocy domowej, mogą otrzymać pomoc psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, również członka Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby te pomogą w rozpoczęciu drogi do godnego, spokojnego życia. Pracownicy socjalni udzielają informacji, wsparcia, przyjmują zgłoszenia, również drogą telefoniczną. Podejmowane są natychmiastowe działania, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie w problem przemocy w rodzinie uwikłane są małoletnie dzieci. Dziecko – świadek przemocy, to również ofiara przemocy!

Wszelkie przekazane informacje podczas rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania pomocy.

Każdy człowiek ma prawo do godnego i bezpiecznego życia. Nikt nie ma prawa bić, znęcać się psychicznie, nie ma prawa grozić ani zastraszać. Nic nie usprawiedliwia przemocy! Przemoc jest przestępstwem!

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1,
Tel. (41) 38 211 60

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1, funkcjonuje również Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą, gdzie każda osoba potrzebująca wsparcia może otrzymać niezbędną pomoc. Punkt działa trzy dni w tygodniu, w tym także po godzinach pracy Ośrodka:

PSYCHOLOG: wtorek, godz. 16.00-18.00
PRACOWNIK SOC. – CZŁONEK GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: czwartek, godz. 15.00-17.00
PRAWNIK: sobota, godz. 10.00-12.00

Dostępne są bezpłatne broszury informacyjne „Przemoc kradnie życie”.

PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA!