Myśliwi odznaczyli uczestników i koordynatorów akcji „Ożywić Pola”

0
7819

Od kilku lat kilka szkół w powiecie miechowskim aktywnie uczestniczy w akcji „Ożywić Pola”. Jest to program aktywnej edukacji ekologicznej czasopisma „Łowiec Polski”. Program adresowany jest do młodzieży szkolnej, a także nauczycieli oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego i leśników. Głównymi celami akcji „Ożywić pola” są przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej, a także nauczycieli i członków Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej. Program zakłada – jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a także zakładanie nowych lub pielęgnację istniejących oczek wodnych, a więc również wzbogacanie ekotonów polno-leśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach.

W poniedziałek 17 października 2016 roku Gminny Zespół Szkół w Kozłowie w auli Gminnej Bibliotece Publicznej zorganizował spotkanie z organizatorami, koordynatorami i uczestnikami akcji z Miechowszczyzny. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami i efektami pracy w ramach programu, którego najnowsza X już edycja poświęcona jest gęsi gęgawie.

Wśród przybyłych gości witanych przez dyr. GZS Leszka Misiaka znaleźli się m.in.: Jarosław Mikołajczyk – Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach wraz z Anną Michta – członkiem Zarządu, redaktor naczelny Łowca Świętokrzyskiego – Janusz Marjański, Tomasz Ciepły – Łowczy Okręgowy PZŁ Kraków, przedstawiciele Koła Łowieckiego Leśnik z Krakowa – Janusz Zdzisławski, Mirosław Olczyk, Władysław Bielawski, Marek Tabor, Jan Skotniczy, Zbigniew Skowronek (dyr. ds. handlowych firmy KOBA i główny koordynator akcji na ziemi miechowskiej), oraz Michał Nowak z KŁ Mozgawa Wodzisław.

Głównymi bohaterami spotkania byli jednak uczniowie oraz ich pedagodzy – koordynatorzy akcji „Ożywić Pola” z poszczególnych szkół podstawowych: Małgorzata Borycka (SP Antolka),  Agnieszka Kalemba (Gimnazjum Kozłów), Wiesława Dowolska (SP w Kozłowie), Małgorzata Bogusz (SP Pstroszyce).

Dyrektor Leszek Misiak pochwalił się, iż w poprzedniej dziewiątej edycji akcji poświęconej bażantom, kozłowskie gimnazjum zdobyło III miejsce w kraju, a szkoła podstawowa znalazła się wysoko w drugiej dziesiątce.

Po okolicznościowej części artystycznej przygotowanej przez uczniów SP Kozłów, w której zaprezentowali m.in. wiersze redaktora naczelnego Łowca Świętokrzyskiego – Janusza Marjańskiego, przedstawiciele Zarządu Okręgowego PZŁ Kielce na czele z łowczym Jarosławem Mikołajczykiem i wspomnianym już redaktorem Marjańskim wręczyli łowieckie odznaczenia będące wyrazem uznania za zaangażowanie w programie „Ożywić Pola”. Brązowy medal „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny” otrzymały szkoły – Gminny Zespół Szkół w Kozłowie i Szkoła Podstawowa w Pstroszycach. Medale odebrali dyrektorzy – Leszek Misiak i Małgorzata Bogusz.

Wręczone zostały także odznaczenia osobowe. Wiesławę Dowolską i Zbigniewa Skowronka uhonorowano srebrnym medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”. Brązowy medal otrzymał wójt gminy Kozłów – Jan Zbigniew Basa.

Redakcja Łowca Świętokrzyskiego przyznała swoje Honorowe Odznaki dla: Wiesławy Dowolskiej, Agnieszki Kalemby i Zbigniewa Skowronka.

Krzysztof Capiga