Nowe / stare gminne władze PSL

0
8326
Ekspresyjne wystąpienie wicemarszałka Wojciecha Kozaka
Ekspresyjne wystąpienie wicemarszałka Wojciecha Kozaka

Od 85 lat podczas święta Zesłania Ducha Świętego (tzw. Zielonych Świątek) Polskie Stronnictwo Ludowe obchodzi Święto Ludowe. W tym roku zbiega się ono z zebraniami sprawozdawczo – wyborczymi. Jedno z nich odbyło się w poniedziałek 16 maja 2016 r. w świetlicy w Zaryszynie (gmina Książ Wielki), gdzie gminne struktury PSL wybierały nowe władze.
Gospodarzem spotkania był gminny prezes Jacek Kobyłka. Wśród gości zasiedli m.in.: wicemarszałek Wojciech Kozak, radny wojewódzki Adam Domagała, starosta Marian Gamrat, wicestarosta i jednocześnie prezes powiatowy PSL – Jerzy Pułka, wójt Marek Szopa, radni gminy, przedstawiciele Związku Młodzieży Wiejskiej. Na przewodniczącego zebrania wybrano Andrzeja Szumę, a na sekretarza – Jolantę Ostrowską.

Prezes Jacek Kobyłka przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu PSL w kadencji 2012-2016. Przypomniał, iż 13 listopada 2014 r. Ludowcy pożegnali ówczesnego prezesa gminnego i powiatowego partii – wicestarostę Bogusława Misia, który odszedł na wieczną wartę. Na wniosek Zygmunta Daszkiewicza zebrani uczcili jego pamięć minutą ciszy.

Ostatnie 4 lata, jak zauważył prezes Kobyłka, nie były łatwe dla PSL, mimo sukcesu w wyborach samorządowych. Na 16. województw, w 15. PSL współrządziło bądź rządziło samodzielnie. Również w powiecie miechowskim członkowie partii zgarnęli największą liczbą mandatów, co zaowocowało objęciem stanowisk w Zarządzie Powiatu, w tym starosty i jego zastępcy. Czterech kandydatów z gminnej listy PSL zdobyło mandaty w Radzie Gminy Książ Wielki.
Bardzo dobre wyniki wyborów samorządowych nie przełożyły się na sukces w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Tylko 16 członków partii dostało się do Sejmu. Mandatu nie otrzymał nawet ówczesny prezes partii, wicepremier w rządzie Donalda Tuska – Janusz Piechociński. Zdaniem gminnego prezesa, niekorzystnie na partię wpłynęły m.in. afery, choćby tzw. podsłuchowa oraz zbytnia kompromisowość wobec koalicjanta – PO.
– Przed nami trudny czas. Po przegranych wyborach parlamentarnych, po decyzjach rządzących o marginalizowaniu naszej organizacji, coraz częściej słyszę pytania o sens funkcjonowania naszej partii – mówił Jacek Kobyłka. Przywołując historię Ludowców z lat międzywojennych, kiedy twórca Stronnictwa Wincenty Witos był trzykrotnie premierem Rzeczpospolitej, wyraził pogląd, że partia odbuduje powoli swą pozycję.

Ekspresyjne przemówienie na temat bieżącej sytuacji i przyszłości PSL wygłosił wicemarszałek Wojciech Kozak. Jego zdaniem partia dysponuje beznadziejnym pijarem. Takie przedsięwzięcia jak „Kosiniakowe” – tacierzyńskie, macierzyńskie, 1000 zł za urodzenie dziecka – trzymane były pod przysłowiową poduszką, a „500+” wisi niemal na każdej tablicy, w tym na kościelnych. Zdaniem członka Zarządu Województwa, partia miała zbyt mało zębów będąc w koalicji rządzącej, a Janusz Piechociński był zbyt ugodowy. – To nie myśmy opuścili wieś, to wieś opuściła nas – ubolewał. Jednak wyraził nadzieję, że do następnych wyborów wieś się obudzi. Za błąd uznał m.in. przyzwolenie Stronnictwa wobec uboju rytualnego i podwyższenia wieku emerytalnego.
Wojciech Kozak wspomniał także o sztandarowych dokonaniach członków PSL zasiadających w małopolskim Sejmiku, w tym swoich i Adama Domagały. Wraz z kolegami wymyślili program Małopolskie Remizy, dzięki któremu udało się zmodernizować wiele strażnic. Za kolejny sukces uznał Kolej Aglomeracyjną.
Wicemarszałek ma żal do Kościoła: – Tak jak my staliśmy przy Kościele, to żadna partia tak nie stała. Przypomniał, iż województwo przeznaczyło miliony na renowacje kapliczek i kościołów. – Przykro mi to mówić, ale szacunku z tego tytułu nie ma żadnego – stwierdził dosadnie.

Recepty na odzyskanie zaufania wyborców do PSL szukali również: starosta Marian Gamrat, wicestarosta Jerzy Pułka i Adam Domagała.

Wójt Marek Szopa w swej wypowiedzi uciekł od polityki i skupił się na sprawach lokalnych. Dla niego najważniejszym jest czas rozdania funduszy unijnych, który trzeba jak najlepiej wykorzystać. W poprzednim rozdaniu gmina pozyskała wsparcie unijne w kwocie około 30 mln zł. Zadłużenie gminy na dziś wynosi 5,5 mln zł. Po to, by mieć pieniądze na tzw. wkłady własne i przygotować się do kolejnego rozdania funduszy unijnych, jeszcze w grudniu wójt podpisał umowę z bankiem na emisję obligacji komunalnych na kolejne 5 mln zł. Strategia Rozwoju Gminy zakłada inwestycje rzędu 33 mln zł. Te pieniądze przeznaczone są głównie na modernizację dróg i rewitalizację przestrzeni publicznej. W ramach rewitalizacji przewidziane są nakłady na oświatę – termomodernizację szkół w Książu Wielkim, Książu Małym i Antolce. Budynek szkoły w Rzędowicach ma być przystosowany dla niepełnosprawnych i osób samotnych. W planach jest przeniesienie tam Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz utworzenie ośrodka dla osób starszych. Gmina zamierza inwestować w energię odnawialną i zająć się również budową i remontami świetlic.
Marka Szopę niepokoi niebezpieczna tendencja objawiająca się spadkiem ludności. Kiedy został wójtem gmina liczyła 6,5 tys. mieszkańców. Teraz zameldowanych jest 5,3 tys., a mieszka 4,3 tys. – Co będzie, gdy ustanie obowiązek meldunkowy? Co będzie, kiedy subwencja państwa przeznaczana będzie według liczby mieszkańców – zastanawiał się.

Kulminacją spotkania były wybory nowych władz gminnych PSL. Jednogłośnie prezesem został ponownie Jacek Kobyłka. Do Zarządu wybrano: Marka Szopę, Andrzeja Szumę, Sławomira Byczka, Jarosława Musiała, Zdzisława Oczkowicza, Annę Oczkowicz, Jolantę Ostrowską, Marcina Domagałę, Tomasza Janusa, Zdzisława Ptaka, Marka Gajosa, Marka Płonczyńskiego. Komisję Rewizyjną stanowić będą: Robert Zając, Grażyna Kocoń, Janusz Huma.
Delegatami na zjazd powiatowy zostali wybrani: Jacek Kobyłka, Marek Szopa, Andrzej Szuma, Jarosław Musiał, Zdzisław Oczkowicz, Anna Oczkowicz, Grzegorz Ptak, Marek Gajos, Jolanta Ostrowska, Sławomir Byczek, Zdzisław Ptak, Marek Płonczyński, Artur Otwinowski.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PSL Książ Wielki - miechowski.pl - fot. K. Capiga

Obraz 1 z 11

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PSL Książ Wielki - miechowski.pl - fot. K. Capiga

Krzysztof Capiga