Konsultacje dla młodzieży w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Miechów

0
58

Urząd Gminy i Miasta Miechów zaprasza młodzież do aktywnego włączenia się i wzięcia udziału  w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Miechów na lata 2021-2030 w dniach 24, 25 luty godz.16.00

Spotkania zostaną zrealizowane według interaktywnej metody RADAR. Jej celem jest zaktywizowanie młodzieży i zachęcenie do włączenia się w projektowanie przyszłości naszego samorządu. Kluczowym elementem metody RADAR jest zgłaszanie istotnych projektów, przedsięwzięć i inicjatyw.

Ramowy program spotkania

I dzień 24.02.2021 r. godz. 16.00

  1. Prezentacja matrycy jakości życia. Będzie ona ilustrowała z jednej strony zadania samorządu, a z drugiej konkretne obszary funkcjonalne, ważne z punktu widzenia rozwoju miasta(istotny walor edukacji obywatelskiej)
  2. Dyskusja nad kluczowymi problemami i wyzwaniami widzianymi oczami młodzieży
  3. Zgłaszanie kluczowych inicjatyw i przedsięwzięć w następujących obszarach:

– przedsiębiorczość/gospodarka

– bezpieczeństwo

– kultura, sport i turystyka

– środowisko  (tereny zielone, OZE)

– edukacja

– wrażliwość społeczna

– partycypacja i aktywność społeczna

  1. Demokratyczne głosowanie nad kluczowymi inicjatywami

II dzień 25.02.2021r. godz. 16.00

  1. Opracowanie ostatecznego katalogu wybranych propozycji inicjatyw
  2. Omówienie wdrażania wybranych inicjatyw
  3. Miechów 2030. Jak widzę swoje miasto i moje zaangażowanie w jego sprawy.

Chęć wzięcia udziału w w/w spotkaniach należy zgłosić w terminie do 24.02.2021r., godz. 10.00 do p. Katarzyny Chmielewskiej Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju  na adres mail: kchmielewska@miechow.eu lub tel. (41) 383 00 40 wew. 53