Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Seniorów w Miechowie

0
106

11 lutego, po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, odbyło się posiedzenie Rady Seniorów w Miechowie.

Spotkanie poprowadziła Krystyna Gamrat, Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów. Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów powitał przedstawicieli Rady i zachęcił do udziału w posiedzeniu, które zorganizowano w formie on-line.

Następnie, Seniorzy przedstawili zaplanowane na bieżący rok inicjatywy skierowane do osób starszych z terenu gminy Miechów, mające na celu zwiększenie ich aktywności w życiu lokalnej społeczności.

W dyskusji poruszono kwestie podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność zespołów senioralnych oraz projektu pomocowego pn.: „Złota Rączka”.

Członkowie Rady zdecydowali także o przystąpieniu do autorskiego programu Stowarzyszenia Manko – Gmina Przyjazna Seniorom.

W II kwartale br., po raz pierwszy ukaże się biuletyn informacyjny dla seniorów, a już w lutym członkowie Rady wezmą udział w VIII  Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie „Rabka – Zdrój 2021”, która w ty