„Złota Rączka” dla seniorów z gminy Miechów

0
66

Gmina Miechów uruchomiła projekt wsparcia osób starszych pn. „Złota Rączka”. Z bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych mogą skorzystać mieszkańcy gminy Miechów powyżej 60. roku życia.

Pytania i odpowiedzi dotyczące projektu

Kto może skorzystać z usługi?

Z usługi mogą skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60 lat z terenu gminy Miechów, którzy potrzebują pomocy w drobnych naprawach domowych.

Jakie usługi dostępne są w projekcie?

Zakres pomocy obejmuje usługi, które nie wymagają natychmiastowej interwencji oraz specjalistycznej wiedzy i uprawnień. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwania przez osobę ubiegającą się o pomoc. Katalog dostępnych usług:

1)      Wymiana lub naprawa uszczelek baterii kuchennych i łazienkowych

2)      Wymiana baterii kuchennych i łazienkowych

3)      Udrażnianie zatkanych odpływów (zlew, wanna, brodzik) – nie dotyczy zatorów w instalacji wewnętrznej

4)      Wymiana syfonów

5)      Naprawa spłuczki

6)      Podłączenie pralki

7)      Podłączenie zmywarki

8)      Wymiana żarówki

9)      Wymiana gniazdka elektrycznego

10)  Uszczelnienie drzwi i okien poprzez przyklejenie uszczelki

11)  Montaż klamek i zamków w drzwiach oraz oknach

12)  Drobne naprawy mebli (wymiana zawiasów, dokręcenie nóżki)

Jakie koszty ponosi senior?

Osoba ubiegająca się o pomoc zobowiązana jest zapewnić niezbędne materiały do wykonania prac. Usługa wykonywana jest bezpłatnie.

Kto może zgłosić potrzebę wykonania usługi?

Zgłoszenia może zgłosić senior lub inna osoba w jego imieniu (np. opiekun, sąsiadka, pracownik socjalny).

Gdzie można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia przyjmuje Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, pok. nr 214 oraz 215, tel. 41 383 00 40, wew. 14 (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00). W pilnych sprawach dostępny jest numer telefonu: 534 533 551

Jakie dane powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko seniora oraz osoby zgłaszającej (jeśli zgłoszenia dokonuje inna osoba)

– adres, gdzie drobna naprawa ma być wykonana

– telefon kontaktowy

– wiek seniora

– określenie usterki

Jaki jest termin realizacji usługi?

Usługa zostanie zrealizowana do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

Program Złota Rączka finansowany jest z budżetu Gminy Miechów. Usługa świadczona jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o.