Obwodnica Książa Wielkiego uroczyście otwarta

0
338

W poniedziałek 8 lutego w Moczydle Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych uroczyście otwarli obwodnicę Książa Wielkiego.

– W każdym miejscu w Polsce, Polacy zasługują na bezpieczne, przewidywalne i komfortowe drogi, nie tylko te główne, ale też te lokalne – powiatowe i gminne – mówił minister Adamczyk podkreślając, iż samorządy lokalne dobrze wykorzystują środki unijne, w tym przypadku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

– Ziemia miechowska dobrze wydatkuje środki europejskie – podkreślał Wicemarszałek Łukasz Smółka. Inwestycja ta blisko za 14 mln zł, polegająca na przebudowie prawie 8 km drogi powiatowej i wybudowanie odcinka prawie 2 km nowej spowoduje, że bezpieczeństwo i komfort mieszkańców tej części Powiatu Miechowskiego znacznie się poprawią. Ta inwestycja pozwoli także w niedalekiej przyszłości skomunikować ten obszar z nową drogą krajową S7. – Ważne jest, że potrafimy prowadzić dialog z mieszkańcami i samorządami Powiatu Miechowskiego, aby środki europejskie wydatkowane były jak najlepiej – wspomniał wicemarszałek.

– Gmina Książ Wielki wpisuje się w programy unijne i rządowe – mówił Marek Szopa, wójt Gminy Książ Wielki zaznaczając, iż nerwem gminy są drogi powiatowe. On również wspomniał o strategicznym znaczeniu otwieranej tego dnia drogi z RPO WM, z racji jej połączeniem z nowym węzłem drogowym S7. Nie zapomniał przy tym o rodzącej się strefie gospodarczej, która jest niepowtarzalną szansą na rozwój gminy i całej Miechowszczyzny.

Radości ze zrealizowanej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego nie krył Starosta Powiatu Miechowskiego – Jacek Kobyłka. Na ręce Ministra Andrzeja Adamczyka i Wicemarszałka Łukasza Smółki złożył Rządowi RP i Zarządowi Województwa Małopolskiego podziękowania za przychylność i wsparcie. Dziękował również wykonawcom zadania – Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., a także Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie za nadzór nad tym niełatwym zadaniem inwestycyjnym.

W imieniu mieszkańców za tę inwestycję drogową dziękowała sołtys Moczydła – Maria Szuma.

Wspomniana inwestycja zrealizowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez: budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr do drogi powiatowej nr 1217K w miejscowości Wielka Wieś, dł. ok. 1,815 km oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku Wielka Wieś – Książ Mały – Moczydło, dł. ok. 7,733 km.” Całkowita wartość projektu (według stanu rozliczenia z 3 lutego 2021 roku) wyniosła 13 585 899,50 zł, z czego kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich – 6 807 182,62 zł.

Krzysztof Capiga