Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla samorządów Powiatu Miechowskiego

0
122

W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz II wicewojewoda Ryszard Pagacz samorządowcom Powiatu Miechowskiego wręczyli czeki potwierdzające przyznanie środków z drugiej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Najwięcej, bo 4 mln 180 tys. zł otrzymał Powiat Miechowski z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach. Czek na ten cel odbierali – wicestarosta Paweł Osikowski i przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Świerczek.

Drugą co do wielkości kwotę – 2 mln zł otrzymał wójt Gminy Charsznica – Jan Żebrak. Te pieniądze zasilą remont oczyszczalni ścieków.

1 mln zł trafi do Gminy Słaboszów. Wójt Marta Voznak planuje przeznaczyć te pieniądze na termomodernizację dwóch obiektów w Dziaduszycach – Ośrodka Zdrowia oraz Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży wraz z z remontem części dolnej obiektu oraz, jak wystarczy środków, wymianę kotła w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach.

Wójt Racławic Adam Samborski otrzymał czek na 610 290 zł, które chce wydatkować na adaptację i wyposażenie budynku po świetlicy wiejskiej w Miroszowie, w którym ma powstać Klub Seniora.

Z kolei wójt Kozłowa – Jan Zbigniew Basa, za otrzymane wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (586 697 zł) planuje termomodernizację i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu.

W uroczystym przekazaniu wspominanych środków uczestniczyli małopolscy posłowie: Elżbieta Duda, Władysław Kurowski oraz Krzysztof Kozik.

Krzysztof Capiga