Ostatnie pożegnanie Naczelnika Czesława Mardausa

0
496
śp. Czesław Mardaus

Z głębokim i szczerym żalem, Starosta, Zarząd, Rada i Pracownicy Powiatu Miechowskiego przyjęli wiadomość, iż nagle i niespodziewanie w czwartek 14 stycznia 2021 roku odszedł od nas nasz współpracownik, przyjaciel – śp. Czesław Mardaus, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Naczelnik pozostawi po sobie niezatarty ślad w pamięci wielu, którzy wraz z Nim mieli możliwość i zaszczyt działać na rzecz rozwoju Powiatu Miechowskiego. Dał się poznać jako niezwykle rzetelny, zawsze przygotowany merytorycznie pracownik, zawsze uśmiechnięty i przychylnie nastawiony do ludzi, którymi się otaczał.

Czesław Mardaus urodził się 5 września 1955 roku w Sułkowicach w powiecie myślenickim. Choć pochodzi z terenów podgórskich, swe życie prywatne i zawodowe oddał Ziemi Miechowskiej. Z wykształcenia był inżynierem mechanikiem i górnikiem, absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiadał również uprawnienia pedagogiczne. Od 1981 do 1997 roku pracował w Państwowych Zakładach Zbożowych w Kozłowie, pełniąc m.in. funkcję wiceprezesa i członka Zarządu PZZ. W latach 1997-1999 pracował na stanowisku kierowniczym w DPS Mianocice. Od 1 września 1999 roku piastował stanowisko naczelnika Wydziału Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Miechowie. W imieniu starosty sprawował pieczę nad Powiatową Radą Rynku Pracy.

Czesławie… Jeszcze wczoraj jak co dzień sumiennie i aktywnie pracowałeś wraz z nami, realizując i planując kolejne przedsięwzięcia. A dziś… Przychodzi nam ze smutkiem Cię pożegnać. Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie zmarłego, którego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 18 stycznia 2021 roku o godzinie 12.00 w Książu Wielkim.

Kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego w Miechowie