Rekordowy prawie stumilionowy budżet jednogłośnie uchwalony przez Radę Powiatu Miechowskiego

0
191

Ponad 93 mln zł dochodów i prawie 100 mln zł wydatków, z czego 1/3 (ponad 32 mln zł) inwestycyjnych, to zasadnicze składowego rekordowego jak dotąd budżetu Powiatu Miechowskiego na 2021 rok, uchwalonego jednogłośnie we wtorek 28 grudnia.

Ostatnia w starym 2020 roku sesja Rady Powiatu w zasadniczej części poświęcona była właśnie przyszłorocznemu budżetowi. Zakłada on dochody ogółem na poziomie 93 150 142 zł, z czego bieżące – 69 541 229 zł i majątkowe – 23 608 913 zł. Wydatki ogółem sięgną 99 517 875 zł. Składają się na nie wydatki bieżące – 67 336 037 zł oraz majątkowe – 32 181 837 zł, w całości przeznaczone na inwestycje. Przyszłoroczne przychody zaplanowano w wysokości 7 589 302,71 zł, zaś rozchody określono na kwotę 1 221 570,60 zł.

W swym wystąpieniu jeszcze przed uchwaleniem budżetu, starosta Jacek Kobyłka zwrócił uwagę właśnie na wysokość nakładów inwestycyjnych, które w większości przeznaczone są na projektowanie, budowę, modernizację i remonty dróg powiatowych, które, jak wielokrotnie podkreśla, są krwiobiegiem Miechowszczyzny i motorem do jej dalszego rozwoju. Gospodarz naszego powiatu zaznaczył również, iż na inwestycje drogowe Powiat wydatkuje nie tylko środki własne, ale też pozyskane fundusze zewnętrzne, krajowe i unijne. Starosta wysoce ceni sobie w tej kwestii współpracę z samorządami, które nie tylko akceptują zgłaszane im propozycje, ale też wysuwają swoje, przedstawiając określone koncepcje i zadania inwestycyjne na powiatowych ciągach komunikacyjnych.

Ale Powiat Miechowski to nie tylko inwestowanie w drogi, lecz m.in. w kształcenie i wychowanie młodych ludzi. Po nowym boisku przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II i placu sportowo-rekreacyjnego na boisku LO w Miechowie wybudowanymi w 2020 roku z udziałem środków zewnętrznych, przyszedł czas na budowę sali gimnastycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jaksy herbu Gryf w Zagorzycach. Na to zadanie, przewidziane w budżecie na 2021 rok, Powiat Miechowski pozyskał 4,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. środki covidowe).

Starosta dziękował Radzie Powiatu, członkom Zarządu oraz pracownikom Starostwa za wniesiony wkład w przygotowanie tak ambitnego przyszłorocznego budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek przyznał, iż wydawało się, że budżet na 2020 rok będzie rekordowy, ale okazało się, że kolejny znów taki będzie. Wspomniał o sprzyjającej koniunkturze i dobrej sytuacji powiatowych finansów, o czym świadczy choćby fakt, że planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt na zrównoważanie deficytu, ostatecznie nie był w ogóle zaciągany. Zapowiada się, iż zaplanowany na 2021 rok prawie 6-milionowy kredyt na zrównoważenie deficytu nie będzie konieczny do zaciągnięcia aż w takiej wysokości, bowiem jak zauważył przewodniczący, prawdopodobnie w całości środki na budowę sali gimnastycznej w Zagorzycach pokryte będą z funduszy covidowych. Do tego dojdą zapewne wolne środki budżetowe z 2020 roku.

– W tych trudnych czasach należy bardzo optymistycznie patrzeć na budżet 2021 roku – ocenił Krzysztof Świerczek. Wspomniał również, że Powiat Miechowski przewiduje spore nakłady na przygotowanie dokumentacji do przyszłych inwestycji, po to, by samorząd był przygotowany do aplikowania o fundusze krajowe oraz unijne z nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego, a także Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich, w którym mają być również środki na drogi. Powiat nie zapomina także o przygotowaniu strefy gospodarczej w Gminie Książ Wielki. Jak przyznał przewodniczący Rady, trzeba zintensyfikować działania w tej kwestii, bowiem już niebawem teren leżący przy planowanym węźle będzie skomunikowany z nową trasą S7, co dodatkowo może przyciągnąć inwestorów. – Całokształt budżetu napawa optymistycznie. Należy bardziej śmiało planować zadania – skwitował przewodniczący perspektywę finansową naszego powiatu.

Krzysztof Capiga