Zestaw ratownictwa przedlekarskiego dla OSP Trzebienice

0
90

W Urzędzie Gminy w Gołczy Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie Justyna Kosecka przekazała wraz z Wójtem Gminy Gołcza Lesławem Blachą zestaw ratownictwa przedlekarskiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebienicach. Wyposażenie zostało sfinansowane ze środków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jednostka otrzymała sprzęt na podstawie porozumienia dotyczącego wdrażania ratownictwa przedlekarskiego na terenach wiejskich. Służyć ma do udzielania pomocy ofiarom wypadków i przyczyniać się do minimalizowania ich skutków, wpływając na poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.