Laptopy dla dzieci z pieczy zastępczej oraz uczniów szkół

0
201

Powiat Miechowski realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn.:”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″. Polega on na na wyposażeniu dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w komputery i zestawy multimedialne oraz środki ochrony osobistej tj. rękawiczki i maseczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji.

Łącznie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie zakupiono: 16 komputerów stacjonarnych wraz z zestawami multimedialnymi, 15 laptopów, 1620 jednorazowych maseczek, 8100 jednorazowych rękawiczek, 422 litry płynów do dezynfekcji. Wartość projektu wynosi 157 670,00 zł.

23 listopada w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 14 laptopów zostało przekazanych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie (Dom Dziecka). Pozostałe komputery wraz z wyposażeniem zostaną użyczone na 5 lat dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dorota Daszkiewicz, dyr. CAPS-u nie kryła radości z otrzymanego wsparcia, które jest tak ważne w dobie zdalnego nauczania.

Warto podkreślić, iż to nie jedyne wsparcie sprzętowe dla placówek oświatowych Powiatu Miechowskiego. W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” do szkół, których organem prowadzącym jest samorząd powiatu, trafiło łącznie 36 laptopów z oprogramowaniem. Dodatkowo do szkół kształcących zawodowo trafi kolejne 29 laptopów w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.

Krzysztof Capiga