Pierwsza wystawa obrazów w nowo otwartym Centrum Kultury w Gołczy

0
295

W nowo wybudowanym Centrum Kultury w Gołczy przygotowano wystawę malarstwa Marii Nowickiej, mieszkanki Trzebienic. Wystawę obrazów zatytułowaną „Barwy Trzebienic” miały okazję podziwiać przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Przed rozpoczęciem krótkiego spotkania, Wójt Gminy Lesław Blacha i Dyrektor BiOAK Bożena Hess przecięli wstęgę dokonując w ten sposób symbolicznego otwarcia obiektu.

Doceniając bezinteresowne zaangażowanie w dbałość o przestrzeń publiczną, Wójt Gminy złożył podziękowania jednej z mieszkanek Makowa Pani Grażynie Schab, która każdego roku obsadza roślinnością i pielęgnuje rondo w sołectwie.

Niestety sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia obecnie działalność kulturalną. Mamy jednak nadzieję, że gdy epidemia ustanie, centrum kultury zacznie tętnić życiem.      


Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego jest beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dotacji z EFROW to 32 896,00 zł.
Łączny koszt wyposażenia wyniósł 49 258, 63 zł.

Realizacja zadania obejmuje wyposażenie nowo powstałego Centrum Kultury w miejscowości Gołcza.

Zakupiono m.in.: stoliki i krzesła, ladę, stołki barowe, szafki kuchenne, szafkę ubraniową, żaluzje, wyposażenie kuchni (piekarnik, zmywarka, lodówka, kuchenka indukcyjna).

Celem  projektu jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców, zaangażowanie ich do czynnego uczestnictwa w życiu wspólnoty samorządowej.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększanie działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji w Gminie Gołcza.

Operacja pn.” Wyposażenie Centrum Kultury w miejscowości Gołcza” mająca na celu: „Wzrost aktywności kulturalnej oraz więzi społecznej poprzez wyposażenie Centrum Kultury w miejscowości Gołcza” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność wdrażanej przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD.