Komisja alkoholowa pracuje w trybie hybrydowym

0
80

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miechowie informuje, iż w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w listopadzie będzie pracować w systemie hybrydowym.

Zespoły motywacyjne odbywać się będą w dniach: 5, 12 oraz 19 listopada w trybie pracy zdalnej. Posiedzenie komisji wspólnej odbędzie się 26 listopada 2020 roku. Dodatkowo 9 oraz 23 listopada br. w godz. 16.00-17.00, dyżur pełniła będzie Iwona Janus-Stanecka, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji (pokój nr 11, parter budynku Urzędu). Numer telefonu: 725 603 886

Kontakt z członkami komisji możliwy jest poprzez:

  • spotkania osobiste w godzinach pracy Urzędu w pokoju 214-215 II piętro
  • telefon: 41 383 00 40 wew. 14 (w godzinach pracy urzędu)
  • e-mail: gkrpa@miechow.eu

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

  • powodują rozkład życia rodzinnego,
  • powodują demoralizację nieletnich,
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
  • uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny.