Gołcza bardzo wysoko w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej

0
123

Gmina Gołcza zajęła 16 miejsce wśród 1537 gmin wiejskich w Polsce w XVI edycji Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Jest to bardzo dobry wynik, który stanowi ocenę skuteczności działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.     

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Źródłem danych wykorzystywanych do jego tworzenia są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.