Miechowski Pomnik Powstania Styczniowego po renowacji

0
189

Gmina Miechów zakończyła prace obejmujące remont Pomnika Powstania Styczniowego z 1922 roku na miechowskim cmentarzu. Na realizację tego zadania miechowski samorząd pozyskał 62 206,00 zł dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju.

Remont pomnika i jego otoczenia realizowany był na podstawie programu prac konserwatorskich uzgodnionego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Krakowa. Koszt renowacji wyniósł: 100 188,16 zł.

Poza renowacją pomnika zakres prac obejmował: wykonanie nowej płyty fundamentowej, odczyszczenie i uzupełnienie elementów kamiennych wokół pomnika,  wykonanie nowego dojścia, odnowienie części metalowych, (łańcuch) oraz podmurówki otaczającej pomnik z kamienia wapiennego.  Prace obejmowały także montaż zrekonstruowanej płyty frontowej.

Wykonawcą robót była firma INPLUS Konserwacje Obiektów Zabytkowych z Krakowa.

Pomnik na miechowskim cmentarzu został postawiony w 1922 roku ku czci powstańców poległych w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 roku. Znajduje się w miejscu dawnego dołu z wapnem, do którego Rosjanie wrzucali po bitwie ciała martwych i rannych powstańców. Monument zdobi krzyż i metalowa płaskorzeźba z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.