Kolejne laptopy do nauki zdalnej dla szkół gminnych

0
107
Fot. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

Gmina Miechów po raz kolejny uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich na wsparcie nauki zdalnej dla uczniów miechowskich szkół.

Fundusze pozyskane zostały z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, – projekt granatowy „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

Przyznane wsparcie finansowe dla Gminy Miechów na zakup sprzętu komputerowego wynosi 74 997,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup 39 laptopów, które przekazano do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miechów tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli, Szkoła Podstawowa w Pojałowicach, Szkoła Podstawowa w Jaksicach oraz Szkoła Podstawowa w Pstroszycach.

Sprzęt komputerowy zostanie wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom, na czas nauki zdalnej, następnie zostanie zwrócony do pracowni szkolnych i będzie służył jako pomoc dydaktyczna.

Łącznie z programu (Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +) Gmina Miechów pozyskała 144 597,00 zł za które zakupiono 84 laptopy.