Pamiętamy, wspominamy, kochamy – 42 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

Uczniowie z Antolki wspominają św. Jana Pawła II

0
163

„Za Twoje słowa – kochamy Cię
Co dzień od nowa – kochamy Cię
Za to, że jesteś stąd – kochamy Cię
Że jesteś z nami wciąż – kochamy Cię”  

Piosenkami, wierszami, rozważaniem słów Jana Pawła II uczniowie Szkoły Podstawowej w Antolce uczcili pamiętny dla Polaków dzień 16 października 1978 roku, odkąd to na Stolicy Piotrowej zasiadł Karol Wojtyła jako pierwszy Papież – Polak. Starsze pokolenie z radością wraca wspomnieniami do tego dnia, młodzież i dzieci chętnie o nim słuchają i cieszą się, że Święty Jan Paweł II – nasz papież – jest naszym orędownikiem, z pomocą którego możemy prosić Boga o łaski dla nas, naszych rodzin, naszego kraju.