Wsparcie osób samotnych – Gmina Miechów

0
68

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownik Środowiskowego Dom Samopomocy informują, iż w związku ze stanem epidemii w Polsce, osoby starsze i niepełnosprawne z terenu gminy Miechów mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie zrobienia i dostarczenia zakupów, w tym leków.

Szczegóły i dodatkowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie 41 382 11 60
Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi UGiM 41 383 00 40, wew. 14