Odebrano drogi do pól w Miechowie, Poradowie i Jaksicach

0
126

Odbiorem końcowym robót, dokonanym 6 października 2020 r. zakończono realizację zadań na kolejnych odcinkach dróg dojazdowych do pól w Gminie Miechów.

 W ramach inwestycji wykonano:  

  • Remont (modernizację) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Miechów dł. 0,350 km
  • Remont (modernizację) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Poradów dł. 0,380 km
  • Remont (modernizację) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Jaksice, dł. 0,780 km.

Zakres rzeczowy zadań  obejmował roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej.

Wartość powyższych inwestycji na drogach gminnych to 500 tys. złotych, z czego 245 tys. zł stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz środki funduszu sołeckiego miejscowości Jaksice.

Modernizacje dróg dojazdowych do pól  w Gminie Miechów realizowane były przez firmy: AGROBUD z Koniuszy i FHU Michał Mirek z Nasiechowic.

Odbiory zmodernizowanych odcinków dróg do pól odbyło się przy udziale przedstawicieli Gminy Miechów, Radnych Rady Miejskiej w Miechowie, sołtysów miejscowości Poradów i Jaksice, Wykonawców, Inspektora nadzoru oraz mieszkańców zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.