X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Antolce

0
128

2 października 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Antolce  uczestniczyła w akcji edukacyjnej X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia odbywał się w formie pisemnej w klasach. Przeprowadzały go komisje egzaminacyjne w skład których wchodziły uczennice klasy szóstej: Oliwia Kwiecień, Julia Kaleta, Maria Stec i ósmej: Emilia Koszewska, Wiktoria  Miszczyk, Natalia Świerczek.

Swoją wiedzę sprawdzali uczniowie klas 3-8. Każdy egzaminowany otrzymywał los z 5 przypadkami mnożenia, udzielał odpowiedzi pisemnie. Po zakończeniu czasu pracy członkowie komisji zbierali losy, a następnie sprawdzano poprawność odpowiedzi i ustalano kto zdał egzamin. Obowiązywała zasada: egzamin zdany – wszystkie odpowiedzi poprawne.

Ogłoszenie wyników odbywało się w klasach. Kto zdał egzamin otrzymał odznakę i legitymację EKSPERT TABLICZKI  MNOŻENIA

Podczas X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia tytuł EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA uzyskało 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Antolce. Obok egzaminów uczniowie  uczestniczyli w grach utrwalających tabliczkę mnożenia. Organizacją tego dnia w szkole  zajmował się szkolny koordynator.