Kanalizacja deszczowa na osiedlu Sikorskiego

0
158

30 września przekazano plac budowy dla realizacji inwestycji gminnej polegającej na wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej na os. Sikorskiego w Miechowie dz. nr ewid. 3048.

Zakres zaplanowanych prac w ramach powyższego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i montażowych, odwodnienie korpusu drogi oraz roboty nawierzchniowe. Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy Miechów.

Wykonawcą inwestycji jest firma HEINICH INWESTMENT z siedzibą ul. Wapiennikowa 10a, 25-112 Kielce. Wartość robót brutto: 60 656,22 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji 15.11.2020 r.