I Powiatowe Sympozjum Murawowe na Wyżynie Miechowskiej

0
233
Uczestnicy i goście I Powiatowego Sympozjum Murawowego na Wyżynie Miechowskie

W środę 23 września w niedawno otwartym Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach II odbyło się I Powiatowe Sympozjum Murawowe na Wyżynie Miechowskiej. O wyjątkowym bogactwie, nie tylko na skalę polską, muraw kserotermicznych w Obszarach Natura 2000 na Miechowszczyźnie opowiadały przedstawicielki organizatora sympozjum – Izabela Banaszewska oraz Anna Trojecka -Brzezińska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

O tym, jakie bogactwa przyrodnicze kryje w sobie Miechowszczyzna i jak wiele występuje tu unikalnych, chronionych roślin, przekonali się uczniowie szkół, którzy wzięli udział w konkursie pn. „Murawy kserotermiczne bogactwem Ziemi Miechowskiej”, objętym honorowym patronatem przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie i Starostwo Powiatowe w Miechowie. Poziom zmagań był wysoki, co podkreślali członkowie jury: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, naczelnik Czesław Mardaus ze Starostwa Powiatowego w Miechowie i Anna Trojecka-Brzezińska z RDOŚ. Najlepsze z prac uczestnicy konkursu zaprezentowali podczas sympozjum.

Wicestarosta Paweł Osikowski podkreślał, iż kiedy pojawiła się propozycja organizacji sympozjum i prześwięcającego mu konkursu, idea ta od razu spotkała się z przychylnością władz Powiatu Miechowskiego. Choć ze względu na pandemię, konkurs i jego rozstrzygnięcie nieco rozwlekły się w czasie. Wicestarosta wyraził nadzieję, iż kolejne edycje, które promują nie tylko Obszary Natura 2000, ale też przy tym samą Miechowszczyznę, cieszyć się będą jeszcze większym powodzeniem. Paweł Osikowski dziękował i gratulował wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom – nauczycielom.

A oto laureaci konkursu „Murawy kserotermiczne bogactwem Ziemi Miechowskiej”:

  • I miejsce – Sara Kubic
  • II – Wiktoria Sady
  • III – Agnieszka Gibek

Wyróżnienia:

  • I wyróżnienie – Milena Pazera
  • II wyróżnienie – Wiktoria Miszczyk

Krzysztof Capiga