Druk 3D podręcznik do warsztatów praktycznych

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II drukują w 3D

0
173

„We wszystkich krajach europejskich dynamiczny rozwój techniczny i światowa konkurencja są przyczyną nieustannego wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Przedsiębiorstwa z różnych sektorów poszukują pracowników, którzy posiadają wysoce specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i po zakończeniu swojej edukacji są przygotowani do tego, aby sprostać potrzebom cyfrowego świata”.

Ten artykuł chciałam rozpocząć fragmentem z pod ręcznika – DRUK 3D Podręcznik do warsztatów praktycznych. Podręcznik był jednym z najważniejszych działań realizowanych w ramach projektu Strategiczne Partnerstwo Dla Rozwoju Kompetencji w obszarze technologii 3D. W ostatnim tygodniu nasza Szkoła otrzymała 60 egzemplarzy tego podręcznika, który ma wspomóc nauczycieli w procesie edukacyjnym oraz zapewnić im wytyczne i ćwiczenia praktyczne do realizacji podczas lekcji. Mamy nadzieję, że podręcznik ten stanowić będzie dla nauczycieli przydatne narzędzie do prowadzenia warsztatów poświęconych technologii 3D w oparciu o praktyczne przykłady i doświadczenia wszystkich instytucji partnerskich zgromadzone podczas warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu.

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na efekt naszej wspólnej pracy i czujemy wielką satysfakcję mogąc zaprezentować ten podręcznik, którego współautorami są również nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. Przez trzy lata trwania projektu wykonaliśmy wiele działań wynikających z realizacji projektu. Uczniowie naszej Szkoły mieli możliwość wyjechać na międzynarodowe szkolenia dla młodzieży do Poniewieża na Litwie i do Puli w Chorwacji, gdzie mogli doskonalić swoje kompetencje językowe w międzynarodowym środowisku oraz podnosić swoją konkurencyjność dzięki poznawaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Duża grupa młodzieży ok. 200 uczniów kształcąca się w zawodach technik teleinformatyk i technik pojazdów samochodowych brała udział w warsztatach dotyczących programowania i wydruku 3D organizowanych przez naszych pracowników w całym trzyletnim okresie realizacji projektu Erasmus+. Nauczyciele przedmiotów zawodowych nabywali nowe umiejętności i poszerzali swoją wiedzę na szkoleniach w Austrii i w Chorwacji. Do projektu zaprosiliśmy również przedsiębiorców, ankietując ich, w jaki sposób wykorzystują lub czy będą wykorzystywać technologie 3 D w swoich firmach i przedsiębiorstwach.

27 i 28 lipca 2020 miało miejsce ostatnie międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu Strategiczne Partnerstwo dla Rozwoju Kompetencji w 3D. Zgodnie z harmonogramem i planem projektu uczestnicy mieli się spotkać w Puli w Chorwacji. Jednakże w zaistniałej sytuacji związanej z niebezpieczeństwem zakażeniem COVID 19 ustalono, że spotkanie to odbędzie się on – line przez platformę ZOOM.

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie reprezentowali na tym spotkaniu Pani Monika Marzec, Małgorzata Błachno, Małgorzata Zapart oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie druku 3D na międzynarodowych szkoleniach w Austrii na Uniwersytecie Karyntia Pan Witold Kopeć i Michał Krupa.

Nasz zespół przedstawił kilka prezentacji na temat: międzynarodowych mobilności dla młodzieży, międzynarodowych szkoleń dla nauczycieli, studium przypadku dla stosowania technologii 3D oraz podsumowanie całego projektu również, jeśli chodzi o rozliczenia budżetowe.

29 lipca na platformie YOUTUBE i na FACEBOOKU w godzinach 9.00-14.00 wszystkie zainteresowane osoby, mogły śledzić efekty naszego dwudniowego spotkania. Na tą formę rozpowszechniania projektu zaprosiliśmy wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu, nauczycieli, uczniów, przedsiębiorców, z którymi współpracowaliśmy oraz przedstawicieli naszego organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Podsumowując ten czas możemy z satysfakcją powiedzieć, że udział w tym projekcje przyniósł naszej Szkole wiele wymiernych korzyści. Ze środków projektu została zakupiona drukarka Signal XXXL, na której uczniowie mogli drukować swoje zaprojektowane modele 3D. Drukarka będzie wykorzystywana w najbliższych latach przez szeroką grupę młodzieży podczas zajęć z programowania obiektowego 3D na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie – główni beneficjenci tego projektu nabyli wiele nowych umiejętności i poszerzyli swoje kompetencje językowe. Ich doświadczenia wzięcia udziału w tym europejskim projekcie są bardzo pozytywne.

Dla nas nauczycieli był to czas podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji, zbierania nowych doświadczeń oraz miłej współpracy z kol/kol z Chorwacji, Austrii i Litwy.

Dziękujemy wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację Projektu Erasmus + Strategiczne Partnerstwo Dla Rozwoju Kompetencji w Obszarze Technologii 3D !!!

Monika Marzec
Szkolny Koordynator Projektu