Otwarcie boiska Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie

0
169
Przecięcie wstęgi na otwarciu boiska Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie

W nowym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie korzystają z nowoczesnego, przebudowanego wielofunkcyjnego boiska. Nie trzeba wspominać, jak ten obiekt wyglądał przed modernizacją… Wtorkowemu uroczystemu otwarciu 15 września oprócz młodzieńczej radości i sportowej atmosfery, przyświecała znakomita, słoneczna pogoda.

– Cieszę się, że inwestycja tak długo oczekiwana, jest w końcu zrealizowana – mówił Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek, gratulując pięknego obiektu. Na tę okoliczność odczytał list Wiceministra Sportu Jacka Osucha, który z racji pełnionych obowiązków, nie mógł osobiście wziąć udziału w otwarciu. „Nie ma zdrowego i aktywnego społeczeństwa bez bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury sportowej” – przyznał w liście wiceminister gratulując przebudowy obiektu. Życzył, by to miejsce stało się kuźnią sportowych talentów podkreślając przy tym, że jednym z priorytetów Ministerstwa Sportu jest aktywizacja dzieci i młodzieży. Sukcesywnie zwiększane są nakłady na sport powszechny i infrastrukturę sportową. Tylko w 2020 roku ministerialne wsparcie w rozwój infrastruktury sportowej to ponad 516 mln zł.

Starosta Jacek Kobyłka przyznał, że on sam niegdyś jako uczeń biegał po tym boisku i ćwiczył. Dlatego tak go cieszy, iż po kilkunastu latach w końcu udało się ten obiekt przebudować, z myślą o młodzieży, ale też i o mieszkańcach Miechowa i całego powiatu. Starosta dziękował Ministerstwu Sportu za to, że ze wspomnianych 516 mln zł, znalazła się z pozoru niewielka, ale jakże ważna część – ponad 563 tys. zł przeznaczona na ten obiekt. Jest to tym bardziej ważne, jak zauważył starosta, w dobie koronawirusa, który wielu niejako przymusił do przejścia na tryb siedzący – zdalny – komputerowy.

Starosta dziękował dyr. Marii Paschek, że przez ostatnie lata konsekwentnie nie dała zapomnieć o konieczności modernizacji boiska Zespołu Szkół Nr 2. Przy tej okazji przypomniał, iż to niejedna w tym roku inwestycja w tej szkole, bowiem sale ćwiczeń praktycznych (dawne warsztaty) zimą zasilane będą w ciepło z nowej kotłowni gazowej.

– Brawa absolwenci! Tymi słowami dyrektor Maria Paschek dziękowała osobom, którzy przyczynili się do powstania nowego boiska: Starosta Jacek Kobyłka, Wicestarosta Paweł Osikowski, Przewodniczący Krzysztof Świerczek, radni powiatowi i obecni nauczyciele.

Kulminacyjnym momentem po błogosławieństwie i poświęceniu obiektu przez ks. kanclerza Bartosza Sikorę, bieżnię i boiska przetestowała młodzież. Swe umiejętności gry w koszykówkę w rzutach wolnych zweryfikował także wicestarosta Paweł Osikowski.

Zadanie inwestycyjne dofinansowało Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Koszt całkowity wyniósł 1 129 000 zł, z czego dofinansowanie – 563 371 zł, udział budżetu Powiatu Miechowskiego – 565 629 zł. Wykonawcą przebudowy obiektu była firma „Ecoforma” Hubert Wójcik z Kielc.

Krzysztof Capiga