Trzecia w tym roku inwestycja na drogach powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych

0
253

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1218K (1, 838 km) Książ Mały – Boczkowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych wraz z poszerzeniem nawierzchni jezdni do szerokości 5,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m,
  • przebudowę systemu odwodnienia wraz z wymianą przepustów pod koroną drogi oraz przepustów zjazdowych,
  • budowę nowych zjazdów w celu umożliwienia obsługi nieruchomości przyległych do drogi powiatowej
  • budowę peronów komunikacji publicznej,
  • wymianę oznakowania,
  • wymianę opraw oświetleniowych na LED-owe.

Wartość umowna realizowanych robót budowlanych wynosi 2 459 138 zł brutto, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa jest na poziomie 1 209 243 zł brutto. Pozostałą koszty zadania po 50% finansują samorządy – Powiatu Miechowskiego i Gminy Książ Wielki.

Przypomnijmy, iż to kolejna, trzecia w bieżącym roku inwestycja drogowa realizowana przez Powiat Miechowski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Trafiła ona z I miejsca listy rezerwowej. Nasz powiat przy wsparciu samorządów gminnych przebudowuje jeszcze w tym roku dwie drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, na które otrzymał rekordowe dofinansowanie na poziomie 80 %. Są to zadania:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, na długości 3,141 km;
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów – Charsznica.

Krzysztof Capiga