Panorama Miechowa

1 września rozpoczęło się głosowanie na „TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI”. Jest to konkurs na najlepsze oferty i produkty turystyczne Województwa Małopolskiego organizowany  przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną.

Ideą konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce przedsięwzięć i inicjatyw, dzięki którym Województwo Małopolskie jest najchętniej odwiedzanym polskim regionem.  

Zachęcamy do głosowania w kategoriach:

  • Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna- GMINA MIECHÓW  
  • Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne- ŚWIĘTO STORCZYKA
  • Unikatowa atrakcja turystyczna- TRASA ROWEROWA SZLAKIEM WĄSKOTORÓWKI W GMINIE MIECHÓW

Oddać głosy można do 20 września 2020 r. na stronie:
http://konkurs.visitmalopolska.pl/konkursy-2/glosowanie

Laureat w kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna” otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 50 000 zł. Laureaci oraz kandydaci wyróżnieni w każdej kategorii konkursowej zostaną objęci kampanią promocyjną realizowaną przez Małopolską Organizację Turystyczną w roku następującym po roku, w którym konkurs został rozstrzygnięty.

Święto Storczyka
Trasa rowerowa szlakiem wąskotorówki