Z Orlenem grają do jednej bramki

0
266
Boisko w Biskupicach po modernizacji

Stowarzyszenie „Rozwijamy pasje” otrzymało darowiznę w wysokości 5 000 zł od Fundacji Orlen na wyposażenie mini boiska, które powstało we wsi Biskupice. W ramach pozyskanych funduszy zakupiono bramki, ławki oraz drobny sprzęt sportowy. Projekt polegał na utworzeniu i wyposażeniu mini boiska. 

W prace przy zagospodarowaniu terenu przy remizie OSP w Biskupicach, gdzie powstało miniboisko zaangażowani byli strażacy ochotnicy z Biskupic, członkowie nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupicach i oczywiście członkowie Stowarzyszenia „Rozwijamy pasje”.

Ewa Majewska – Dudek – prezes stowarzyszenia i koordynator projektu wspomina:

Przygotowanie terenu nie było łatwe, zwłaszcza że dawno nic się nie działo wokół remizy OSP w Biskupicach. Zastaliśmy całkiem dziki teren, który własnymi siłami doprowadziliśmy do porządku. Wiosną wyrównaliśmy teren, wykopaliśmy korzenie, uprzątnęliśmy krzaki i pozbyliśmy się chwastów. Potem prace zostały przerwane przez wirusa. Z początkiem lata wróciliśmy do prac, czyli do uprawy terenu i posiania trawy. Tu również napotkaliśmy trudności, ponieważ pogoda w tym roku nie sprzyjała takim pracom.  Ważne, że udało nam się w terminie wykonać wszystkie prace i teraz możemy się cieszyć  jej efektami. Wielkie podziękowania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania miniboiska, a w szczególności z całego serca dziękuję Panu Józefowi Wójtowiczowi – sołtysowi wsi, Panu Andrzejowi Piechowicz, Edycie Stano oraz Tomaszowi Dudek. Mam nadzieję, że ten projekt pobudzi mieszkańców do aktywności, zarówno tej ruchowej jak i do chęci działania w sferze rozwoju wsi.

We wsi Biskupice powstał już pomysł na utworzenie Strefy Aktywności Społecznej. Zostały już poczynione pierwsze kroki do realizacji tego pomysłu: plany, pomiary oraz napisany i złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu.

A tak wyglądało boisko w Biskupicach przed modernizacją