Świetlica w Pstroszycach II przebudowana na Centrum Promocji Obszarów Natura 2000

0
163

3 lipca dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000”. Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Miechów ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Świetlica w Pstroszycach Drugich została poddana kompleksowej przebudowie. Prace obejmowały wymianę stolarki, posadzek, docieplenie ścian i stropodachu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku. Wartość prac budowlanych wyniosła 581 110, 68 zł, kwota pozyskanej dotacji w ramach PROW – 369 760,00 zł, wkład własny gminy Miechów – 211 349,95 zł.

To kolejna świetlica na terenie gminy Miechów, która po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych nie tylko nabrała nowego wyglądu, ale przede wszystkim będzie służyć aktywizacji mieszkańców. W budynku tym, zgodnie założeniami, powstanie również centrum promocji obszarów Natura 2000 – wspierane merytorycznie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W centrum organizowane będą szkolenia i warsztaty, w których uczestnicy będą mogli poszerzać swoją wiedzę o walorach przyrodniczych regionu. Zajęcia skierowane  będą m.in. do uczniów, studentów, przedstawicieli sołectw, kół gospodyń, seniorów i turystów.

W odbiorze zadania uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski, Sołtys Pstroszyc Drugich – Dariusz Ordys, wykonawca, inspektor nadzoru oraz pracownicy UGIM  w Miechowie. Prace realizował Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa.