Zasady korzystania z obiektów infrastruktury sportowej w gminie Miechów

0
406

KOMUNIKAT
BURMISTRZA GMINY I MIASTA MIECHÓW
w sprawie zasad korzystania z obiektów infrastruktury sportowej
w gminie Miechów

18 maja 2020 roku udostępnione zostają obiekty infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym. Dodatkowo zmienione zostają zasady korzystania z obiektów otwartych.

Osoby korzystające z obiektów nadal zobowiązane są zachować następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metra),
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt (zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu przez zarządcę obiektu.

Obiekty otwarte (stadiony sportowe, boiska szkolne i wielofunkcyjne, w tym Orliki):

 • maksymalnie 14 osób + 2 trenerów

Pełnowymiarowe otwarte boiska piłkarskie:

 • maksymalnie 22 osoby + 4 trenerów

Dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.

Obiekty zamknięte (sale i hale sportowe):

 • maksymalnie 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • maksymalnie 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • maksymalnie 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • maksymalnie 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

W przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie.

Z obiektów sportowych można korzystać codziennie w godzinach od 9.00 do 20.00, z wyjątkami:

 • kompleks boisk sportowych na osiedlu. Gen. Wł. Sikorskiego codziennie w godz. 10.00-20.00
 • boiska przy Szkole Podstawowej w Jaksicach – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą obiektu
 • boisko przy Szkole Podstawowej w Pstroszycach – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą obiektu

Wykaz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Miechów:

Adres obiektu sportowego:

Typ obiektu:

Dopuszczalna liczba osób na terenie obiektów:

Telefon kontaktowy do zarządcy obiektu:

Kompleks boisk sportowych na osiedlu. Gen. Wł. Sikorskiego, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie, os. Gen Wł. Sikorskiego 15b

– boisko do koszykówki z nawierzchni bitumicznej
– boisko do piłki nożnej z nawierzchni poliuretanowej
– boisko do koszykówki oraz boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy „Orlik”
– boisko do piłki sitkowej o nawierzchni trawiastej 

14 osób + 2 trenerów /1 boisko

Mirosław Czekaj, dyrektor szkoły
– 606 369 998

Sekretariat szkoły
– 41 383 05 97

 

hala sportowa

16 osób + 2 trenerów

Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 13 32-200 Miechów

– boisko to piłki nożnej ze sztucznej trawy
– boisko do piłki nożnej o nawierzchni asfaltowej
– boisko do piłki koszykowej ze sztucznej trawy
– kort tenisowy

14 osób + 2 trenerów/1 boisko

Marek Podyma
– 660 452 024

Sekretariat szkoły
– 41 383 12 59

sala gimnastyczna

12 osób + 1 trener

Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli

 

– boisko do piłki koszykowej i siatkowej
– skocznia w dal
– boisko do piłki nożnej

14 osób + 2 trenerów/1 boisko

Jan Manterys,
dyrektor szkoły
– 605 584 456

– sala gimnastyczna

sala niedostępna dla osób z zewnątrz

Szkoła Podstawowa w Jaksicach

– boisko do piłki nożnej
– boisko do piłki koszykowej i siatkowej

14 osób + 2 trenerów/1 boisko

Halina Piskorz, dyrektor szkoły
– 501 508 317

– sala gimnastyczna

sala niedostępna dla osób z zewnątrz

Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach

– boisko do piłki nożnej
– boisko do piłki koszykowej i siatkowej

14 osób + 2 trenerów/1 boisko

602 755 860

Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

– boisko do piłki nożnej
– boisko do piłki koszykowej i siatkowej
– sala gimnastyczna

Boiska czasowo wyłączone z użytkowania

Szkoła Podstawowa w Pstroszycach

– boisko do piłki nożnej

14 osób + 2 trenerów

Małgorzata Bogusz, dyrektor szkoły
– 662 120 087

– sala gimnastyczna

sala niedostępna dla osób z zewnątrz

Stadion Miejski,
ul. Marii Konopnickiej 19

– boisko do piłki nożnej

22 osoby + 4 trenerów,
przy podziale boiska na dwie części, nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów

41 383 00 40,
wew. 14

Brzuchania

– boisko do piłki siatkowej z nawierzchnią asfaltową

14 osób + 2 trenerów

606 193 133

Falniów

– boisko do piłki nożnej

14 osób + 2 trenerów

691 388 301

Jaksice

– boisko do piłki nożnej

14 osób + 2 trenerów

41 383 21 45,
795 933 054

Nasiechowice

– boisko do piłki nożnej

14 osób + 2 trenerów

41 383 54 91,
781 985 657

Przesławice

– boisko do piłki nożnej

14 osób + 2 trenerów

883 573 703

Strzeżów Pierwszy

– boisko do piłki nożnej

14 osób + 2 trenerów

604 165 721