XIX Miechowski Przegląd Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek

0
1138

W niedzielę 19 stycznia 2020 roku w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie odbył się XIX Miechowski Przegląd Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek. Popisy wokalne oceniało jury w składzie:

 • prof. zw. dr Jerzy Kurcz – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Wiesław Delimat – członek
 • mgr Ryszard Źróbek – członek

Do konkursu zgłosiło się aż 20 chórów i zespołów w następujących kategoriach: chóry dziecięce, chóry kameralne, chóry jednorodne, chóry mieszane, zespoły woklano – instrumentalne:

 1. Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Lutnia Krakowska”
 2. Chór Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „CON FUOCO”
 3. Chór „Bel Canto” – Jordanów
 4. ACTUM FIDEI” – parafia rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P w Szreniawie
 5. Zespół Wokalny „HARFA” – Kraków
 6. Schola dziecięca z parafii Niegowić
 7. Korona Żarnowca”
 8. Chór „Kantata” z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jodłówce Wałkach
 9. Jędrzejowski Chór Miejski
 10. Chór Cantores Carvatiani – Gorlice
 11. Chór „CANTICUM IUBILAEUM” – Limanowa
 12. Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny „ KSIĄŻOWIACY” z Książa Małego Kolonia
 13. Chór Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie
 14. Schola Spes – Parafia Wniebowzięcia NMP w Kazimierzy Małej
 15. Szalowski Zespół Wokalny
 16. Krakowskie Stowarzyszenie Chór „Hejnał” z Krakowa
 17. Nauczycielski Chór Kameralny „ CONCENTUS” – Starachowice
 18. Cantores Minores Basilica Sancti Andreae – Olkusz
 19. Chór Psallite Deo z Parafii pw. MBNP w Bibicach
 20. Chór „Antidotum” – Kielce

Jury postanowiło przyznać następujące miejsca oraz nagrody

W kategorii : chóry mieszane

 • I miejsce – Chór Akademii Górniczo-Hutniczej CON FUOCO – 500 zł
 • II miejsce – Chór Cantores Carvatiani z Gorlic – nagroda rzeczowa
 • III miejsce ex aequo – Chór Cantores Minores Sancti Andreae z Olkusza, Chór Canticum Iubilaeum z Limanowej

wyróżnienie: Chór Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie

W kategorii : chóry kameralne

 • I miejsce – Chór Psallite Deo z Parfii MBNP w Bibicach – 500 zł
 • II miejsce Chór Antidotum z Kielc – nagroda rzeczowa
 • III miejsce Chór Bel Canto z Jordanowa

wyróżnienie: Jędrzejowski Chór Miejski

W kategorii : zespoły wokalno – instrumentalne

III miejsce – ACTUM FIDEI ze Szreniawy

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Książowiacy” z Książa Małego Kolonia

W kategorii: Chóry jednorodne

III miejsce – Chór Kantata z Niepublicznego Zespołu szkolno-przedszkolnego w Jodłówce Wałkach

Nagrodę Grand Prix zdobył Szalowski Zespół Wokalny – 700 zł ufundowana przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, a nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie kolędy obowiązkowej „Bóg się rodzi” – Chór Akademii Górniczo-Hutniczej CON FUOCO

Wszyscy laureaci I miejsc otrzymali statuetki oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Centrum Kultury i Sportu w Miechowie w wysokości 500 zł. Laureaci II miejsca otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Województwo Małopolskie

Jury po wysłuchaniu wszystkich chórów i zespołów uczestniczących w Przeglądzie podkreślało wysoki poziom oraz bogaty i interesujący repertuar przedstawiony podczas prezentacji konkursowych. 

(ckis)