Uczniowie Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim zakończyli rok szkolny

0
1241

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Książu Wielkim poprzedziła Msza święta, sprawowana przez księdza kanonika Edwarda Nowaka. Uczestniczyli w niej rodzice, nauczyciele oraz uczniowie. Akademię uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Marek Szopa, Wójt Gminy Książ Wielki oraz ksiądz proboszcz Edward Nowak.

Dyrektor Edyta Sychowska podsumowała pracę za miniony rok szkolny. W swoim wystąpieniu poinformowała, że wszyscy uczniowie (198) otrzymali świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce o czym świadczy średnia ocen w szkole 4,38. Aż 46 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Dobra była również frekwencja wynosząca 90,58%. Dyrektor szczególnie wyróżniła dwie absolwentki szkoły, które ze znakomitymi wynikami ukończyły ósmą klasę. Kinga Dudek  z egzaminu z matematyki uzyskała wynik 100%, a jej średnia ocen  jest najwyższa w szkole i wynosi 5,66. Natomiast Klaudia Iwańska jako jedyna zdawała egzamin z języka niemieckiego ze świetnym wynikiem 93%.

W swoim wystąpieniu  wójt Marek Szopa zacytował rzymskiego filozofa Senekę, który już dwa tysiące lat temu stwierdził, że „uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie”. Życzył uczniom i nauczycielom dobrego wypoczynku na wakacjach. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Weronika Chabasiewicz podziękowała dyrekcji i wszystkim nauczycielom za trud i cierpliwość i życzyła absolwentom, aby odważnie podejmując kolejne wyzwania, nie zapomnieli o swojej szkole.

Uczniowie klasy ósmej przedstawili część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawcy Urszuli Szumerowskiej. Motywem przewodnim była droga, którą absolwenci przebyli od klasy pierwszej. Podziękowali nauczycielom i rodzicom, którzy zawsze ich wspierają w drodze ku dorosłości. Dyrektor życzyła, aby ich drogi były proste i spotykali na nich tylko dobrych ludzi. Kierunek niech wyznaczają drogowskazy z hasłami umieszczone w dekoracji. Kiedy zabrzmiała piosenka ‚Do widzenia przyjaciele” w oczach większości zebranych pojawiły się łzy.

Siódmoklasiści pod kierunkiem pani Marty Lewantowicz pożegnali swoich starszych kolegów w imieniu całej społeczności szkolnej, wręczając im drobne upominki.