Ślubowanie burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Miechowie

0
1728

21 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Miechowie zwołana na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie.

Obrady prowadziła Helena Kruszec, najstarsza wiekiem z radnych Rady Miejskiej.

Pierwszym punktem sesji było przekazanie nowym radnym zaświadczeń o wyborze, które wręczała przedstawicielka Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Irena Zaczyńska.

Po otrzymaniu zaświadczeń, radni złożyli ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.

Do wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Miechowie powołano komisje skrutacyjne.

W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Rady Miejskiej w Miechowie został Zenon Czekaj, na wiceprzewodniczących wybrano: Helenę Kruszec, Mateusza Sobeckiego i Tomasza Belicę.Po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów złożył ślubowanie.
Burmistrz podziękował mieszkańcom gminy i miasta Miechów za dotychczasowe wsparcie i cenne uwagi dotyczące rozwoju gminy oraz zachęcał do dalszej współpracy w rozpoczynającej się kadencji.Rada Miejska w Miechowie – kadencja 2018-2023:

Zenon Czekaj –  Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Belica – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Helena Kruszec – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Mateusz Sobecki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lidia Baranowska 
Tomasz Bujak
Jarosław Czekaj 
Arkadiusz Kluska
Rafał Michalski
Piotr Micuła
Roman Piwowarski 
Ewa Siudak 
Piotr Sowa 
Wojciech Tambor 
Roman Wąwoźny