Umowa na rewitalizację miechowskiego Parku podpisana

0
1576
Podpisanie umowy na dotację unijną na rewitalizację Parku Miejskiego w Miechowie
Podpisanie umowy na dotację unijną na rewitalizację Parku Miejskiego w Miechowie

W środę 21 marca 2018 r. Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak podpisali umowę przyznającą Gminie Miechów 12,7 mln zł unijnego dofinansowania na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie”.  Umowę podpisano przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Miechów Doroty Maciaszek i w obecności Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego – Adama Domagały.       

Inwestycja realizowana będzie przez miechowski samorząd w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych).

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 17 026 040,73 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 75 % wynosi 12 769 530,51 zł. Wkład własny Gminy Miechów wynosi 4 256 510,22 zł. Lata realizacji 2018 – 2020.

Podpisanie umowy odbyło się w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie w obecności: Zastępy Burmistrza Miechowa – Andrzeja Banaśkiewicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Zenona Czekaja, Radnych: Tomasza Belicy, Tomasza Bujaka, Romana Piwowarskiego, Jerzego Sewioła.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele zarządów osiedlowych, sołectw gminy Miechów, lokalnej prasy. Obecni byli także pracownicy Referatu Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju odpowiedzialni za pozyskanie funduszy na realizację powyższego przedsięwzięcia oraz Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, który będzie koordynował prace budowlane.

Podpisanie umowy połączone zostało z pierwszym dniem wiosny. Na tą okoliczność przedszkolaki przygotowały program artystyczny, a marszałek Wojciech Kozak, przekazał dla szkół i przedszkoli budki lęgowe dla ptaków.

Prace nad zmianami architektonicznymi parku miejskiego w Miechowie trwały kilka lat. W tym celu powołany został Społeczny Komitet Rewitalizacyjny, a mieszkańcy mogli wypełniać ankiety dotyczące przyszłej roli i wyglądu parku.

Obszar objęty projektem wynosi 7,25 ha.

Całość prac podporządkowana będzie głównej osi komunikacyjnej północ-południe, która stanie się też osią kompozycyjną Parku. Przestrzeń parku zostanie podzielona na dwie strefy o odmiennym charakterze: część południowa – zadrzewiona, jako teren parkowy spacerowy z wykorzystaniem układu istniejących ścieżek; część północna – z niską zielenią krzewów i kwiatów, jako teren lokalizacji stref rekreacyjnych: placów zabaw, boisk, siłowni terenowych. Dzięki takiej kompozycji uzyskano klarowny podział na strefę ciszy parkowej, oraz strefę aktywności. Całość kompozycji zamyka centralny plac z fontannami, do którego prowadzą osie komunikacji: płn.- połud. i wsch.-zach. Istniejący staw parkowy został przeznaczony do zachowania w istniejącej formie, jako miejsce zieleni naturalistycznej z miejscem wyciszenia.

W ramach projektu zrealizowana zostanie:

 • Przebudowa istniejących i budowa nowych ścieżek parkowych.

Projektowane ścieżki parkowe podzielone są na nawierzchnie z kostki granitowej, płyt kamiennych granitowych o zróżnicowanych wymiarach. Projektowany plac centralny przewidziany z materiałów wykończeniowych: płyta granitowa chodnikowa, płyty
z piaskowca, kostka granitowa, kostka bazaltowa.  Nawierzchnie piaskowo żwirowe  pod urządzenia sportowe. Wytyczona zostanie trasa dla rowerów i rolek z nawierzchni ścieralnej – żywicy syntetycznej.

 • Montaż elementów małej architektury:

Zamontowane zostaną nowe ławki, kosze na śmieci, stoły biesiadne zlokalizowane w miejscu rodzinnych pikników i placu biesiadnego.

Zaprojektowano system fontann tradycyjnych zlokalizowanych przy głównym trakcie spacerowym oraz fontanny przy placu centralnym sterowane za pomocą urządzeń elektrycznych z możliwością organizacji widowisk wodno-świetlnych.

 • Budowa ogrodzonych boisk do tenisa i wielofunkcyjnych w zachodniej części parku.

Na istniejących terenach zielonych zaprojektowane są  boiska do gry, w tym 2 boiska o nawierzchni syntetycznej przystosowanej do gry w tenisa ziemnego, oraz strefę ćwiczeń (boisko do nauki) z prefabrykowaną ścianką. Przy boiskach zlokalizowano trybuny dwurzędowe.

 • Zamontowane zostaną urządzenia rekreacyjne (zewnętrzne siłownie).

W zachodniej części parku Zaprojektowane są standaryzowane urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie otwartym, ogólnodostępnym.

Zaplanowano następujące urządzenia siłowni:

 • orbitrek;
 • wyciąg górny;
 • wioślarz;
 • prasa nożna;
 • biegacz;
 • twister;
 • drabinka podciąg.
 • Dwa place zabaw – każdy dedykowany i dostosowany do konkretnej grupy wiekowej.

Budowa ogrodzonego placu zabaw (Cosmic Splash) dla dzieci w wieku 0-6 lat
z nawierzchnią syntetyczną zlokalizowanego w miejscu istniejącego placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej. Powierzchnia zaprojektowanego placu zabaw to 1 700 m2.

Planuje się montaż następujących urządzeń:

 • zestaw zabawowy: 1 szt.
 • poligon: 1 szt.
 • huśtawka wieloosobowa: 1 szt.
 • karuzela: 2 szt.
 • sześcian gimnastyczny: 1 szt.
 • zestaw zabawowy: 1 szt.
 • głuchy telefon: 2 szt.
 • zestaw zabawowy: 1 szt.
 • kiwak rakieta: 2 szt.
 • stolik z siedziskami: 6 szt.
 • huśtawka wagowa 4-osobowa: 2 szt.

Budowa placu zabaw (GALAXY) dla dzieci w wieku + 6 lat z nawierzchniami bezpiecznymi z materiałów amortyzujących upadki (naturalną trawiastą, syntetyczną, piaskową).

Powierzchnia zaprojektowanego placu zabaw to 3 800 m2.

 • dwa urządzenia linowe
 • wieża ślizgowa – stożkowa wieża z pojedynczymi ślizgami tunelowymi
 • trampolina trzyczęściowa w gruncie
 • tunele terenowe
 • kopuła stalowa
 • rakieta
 • mostek linowy
 • Wyspa parkowa

Zagospodarowana zostanie wyspa znajdująca się na zbiorniku wodnym we wschodniej części Parku, z przebudową linii brzegowej. Całość wyspy zostanie podniesiona w celu umocnienia i stabilizacji gruntu. Do wyspy poprowadzi nowy, drewniany mostek. Na wyspie zostanie stworzony ogród sensoryczny ZEN obsadzony roślinnością charakterystyczną dla ogrodu japońskiego min. bambusy, klony palmowe, wiśnia piłkowana. Na zachodniej linii brzegowej stawu zaprojektowane są  siedziska terenowe w formie stopni schodowych.

 • Pergole parkowe

Pergole zlokalizowane w części środkowej parku, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy placu centralnym założone na planie okręgu. Pergole wykonane są ze słupów betonowych, częściowo obłożonych materiałem kompozytowym, drewnopodobnym.

 • Drewniana wiata (altana parkowa)

W istniejącym zagospodarowaniu Parku w Miechowie zlokalizowana jest wiata (altana) parkowa przeznaczona do organizacji imprez kulturalnych. Przebudowa istniejącej wiaty polega na:

demontażu, wymianie i naprawie uszkodzonych elementów drewnianych wraz z impregnacją,  wykonanie nowych posadzek z kamienia,  wykonanie okładziny podbudowy betonowej z kamienia, wykonanie okładziny schodów z kamienia,  demontaż istniejących i wykonanie nowych balustrad, wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej.

 • Toalety parkowe.

Projekt obejmuje zamontowanie 3 sztuk samoczyszczących toalet parkowych oraz pomieszczenia dla matki z dzieckiem.

 • Dom ogrodnika

Odnowiona zostanie elewacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy wejściu do parku w Miechowie od strony południowej, przy ul. M. Konopnickiej.  (tzw. „Domu Ogrodnika”). Wykonana zostanie nowa elewacja, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki zewnętrznej.

 • Przebudowane zostaną wejścia od strony północnej i południowej do parku i jego ogrodzenie murowane z przęsłami stalowymi prostymi. Ogrodzenie od strony wschodniej i zachodniej prefabrykowane z siatki stalowej prostokątnej.
 • Zieleń

W ramach prac zaplanowano  nasadzenia roślin wieloletnich. Do nasadzeń wybrano odmiany pnączy zalecane do obsadzanie np. ogrodzeń, odporne na szkodliwe warunki a także  gatunki drzew i krzewów, które, są odporne na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie min.  kaliny, derenie, tawuły, jesiony, klony, wierzby, berberysy.

 • Oświetlenie

Zaplanowano następujące rodzaje opraw rewitalizowanej przestrzeni:

oświetlenie fontann, lampy stojące parkowe pojedyncze i podwójne, reflektory boiskowe, reflektory gruntowe, oświetlenie liniowe zewnętrzne przy mostku, oświetlenie solarne w rejonie toalet, słupy oświetleniowe wyposażone w instalacje fotowoltaiczną oraz instalacje do ładowania urządzeń mobilnych.