Gmina Racławice zakończyła realizację dwóch projektów:

  1. Odnowienie mogiły poległych w Bitwie pod Racławicami

  2. Odnowienie tablicy upamiętniającej Bitwę Racławicką na Kopcu Kościuszki w Janowiczach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadania te wykonane w ramach programu Wspieranie opieki and miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 10 000,00 zł na pierwsze zadanie oraz 15 223,79 zł na zadania drugie.

W ramach zadania Odnowienie mogiły poległych w Bitwie pod Racławicami został odnowiony kształt mogiły a w celu poprawy jej estetyki została obsadzona roślinami zadarniającymi. Teren mogiły został wydzielony ozdobnymi słupkami połączonymi łańcuchem. Wyremontowano i poszerzono również postument pod tablicą.

W ramach zadania Odnowienie tablicy upamiętniającej Bitwę Racławicką na Kopcu Kościuszki w Janowiczach wraz z zagospodarowaniem terenu została wymieniona tablica pamiątkowa, którą osadzono na nowo wybudowanym postumencie. Wykonano również utwardzenie kostką brukową odcinka istniejącej ścieżki przed tablicą.

W celu popularyzowania i poszerzania wiedzy na temat wydarzeń historycznych związanych z tym miejscem opracowano i wykonano książeczki do kolorowania, puzzle oraz torby jutowe.