90-lecie OSP Bukowska Wola

0
12897
Nowy wóz bojowy OSP Bukowska Wola - miechowski.pl - fot. K. Capiga
Nowy wóz bojowy OSP Bukowska Wola - miechowski.pl - fot. K. Capiga

W niedzielę 29 maja 2016 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowskiej Woli obchodziła 90-lecie istnienia. Uroczystość pod remizą, którą dowodził druh Wiesław Manterys, a prowadził druh Mirosław Gręda, rozpoczęła polowa Msza św. odprawiona przez ks. proboszcza Mirosława Kaczmarczyka.

Po inaugurującej defiladzie pododdziałów i pocztów sztandarowych z jednostek OSP z powiatu miechowskiego, wciągnięciu flagi państwowej na maszt, odśpiewaniu Hymnu Państwowego i odebraniu przez powiatowego prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Adama Domagałę meldunku o gotowości, gości, mieszkańców i przede wszystkim strażaków powitał prezes jubilatki – Piotr Sowa. Wśród gości znaleźli się m.in.: szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Łukasz Smółka, poseł Lidia Gądek, wspomniany już radny wojewódzki i jednocześnie powiatowy prezes Związku Adam Domagała, radny wojewódzki i dyr. Szpitala św. Anny – Mirosław Dróżdż, burmistrz Dariusz Marczewski, radni gminy i miasta Miechów, wójtowie gmin, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Kosiński oraz honorowy prezes OSP Bukowska Wola – druh Józef Młyński.

Piotr Sowa przybliżył historię miejscowości i jednostki w niej działającej od 90. lat. Bukowska Wola założona została już w 1335 roku, kiedy to klasztor bożogrobców oddał za 20 grzywien ziemie zwane wtedy „scvolna” niejakiemu Adamowi Zalczycowi. On to zorganizował wieś na prawie niemieckim i został jej dziedzicznym sołtysem. Już w 1437 roku zakon wykupił połowę sołectwa od jego potomków, a w drugiej połowie XV wieku drugą część. Zatem wieś stała się własnością klasztoru, który urządził sobie w niej folwark. Pierwsza nazwa miejscowości to Wola za Wodą, ze względu na jej położenie.

Jednostka OSP powstała w 1926 roku. Jej założycielem i zarazem pierwszym naczelnikiem był dh Jan Nowak. Wówczas do nowopowstałej organizacji trafił pierwszy sprzęt w postaci sikawki ręcznej. Pierwsza remiza stanęła w 1932 roku. Została ona przebudowana w 1948 roku. Uroczyste nadanie sztandaru jednostki odbyło się w 1966 roku. Rok później ochotnicy wzbogacili się o pierwszy samochód gaśniczy Star 660. W 1988 rozpoczęła się budowa nowej remizy oddanej do użytku w 1991 roku. W tym też roku OSP otrzymała samochód ratowniczo – gaśniczy Star 244 a od 1994 dysponowała jeszcze samochodem marki Żuk. Od 4 kwietnia 1995 roku jednostka stała się częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dzięki pozyskanym funduszom z Komendy Głównej oraz wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP i gminy Miechów zakupiony został nowy samochód ratowniczo – gaśniczy – marki mercedes. Z inicjatywy członków OSP podjęto uchwałę o ufundowaniu nowego sztandaru. Auto i sztandar zostały poświęcone i przekazane tego dnia jednostce, ale o tym w dalszej części artykułu. Obecnie OSP bukowska Wola liczy 50 czynnych członków. Przy jednostce działają drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców. Druhowie seniorzy i juniorzy maja na swoim koncie znakomite rezultaty i zwycięstwa w zawodach strażackich.

Kulminacją uroczystości było pożegnanie starego sztandaru i poświęcenie oraz przekazanie nowego. Akt nadania sztandaru odczytał druh Przemysław Szkarłat, kierownik biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie. Symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru i pamiątkową tablicę przybijali goście. Stary sztandar z honorami pożegnał prezes Piotr Sowa. On też powitał nowy sztandar i zaprezentował zebranym.
Po poświeceniu nowego wozu bojowego marki Mercedes, któremu nadano imię Józek – na cześć honorowego prezesa druha Józefa Młyńskiego, burmistrz Dariusz Marczewski w asyście komendanta Grzegorza Kosińskiego i Adama Domagały przekazali kluczyki i dokumenty pojazdu na ręce: matki chrzestnej – wiceprezes OSP Bukowska Wola – dh Haliny Dunal, naczelnika jednostki dh Piotra Rocha i kierowcy dh Andrzeja Włodarczyka.

90. lecie OSP Bukowska Wola było okazją do nadania medali i odznaczeń. Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: złoty – Sławomir Florek, Krzysztof Frączek i Piotr Nowak; srebrny – Piotr Roch i Krzysztof Roch; brązowy Mariusz Borek, Halina Dunal, Kamil Szwajca, Michał Grzegórzko, Wiesław Grzywnowicz, Agnieszka Grzywnowicz, Łukasz Naziemiec, Maja Nowak, Mariusz Nowak, Andrzej Podyma, Tomasz Sroga, Dariusz Zynek. Odznaka „Wzorowy Strażak” zawisła na piersi: Teresy Borek, Agnieszki Idzik, Wojciecha Manterysa, Marcina Dziury, Artura Soczówki, Artura Włodarczyka, Adriana Wilka, Damiana Machejka, Katarzyny Dziura, Pawła Włodarczyka, Wojciecha Komendy, Adriana Grzegórzki, Łukasza Gawlikowskiego, Jakuba Manterysa. W imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego radny Adam Domagała wręczył jednostce okolicznościowy Medal „Polonia Minor”.

Na koniec uroczystości przyszedł czas na gratulacje i życzenia dla jednostki z Bukowskiej Woli. Jubileusz uświetniła miechowska Orkiestra Dęta „Sygnał”, którą kieruje kapelmistrz Mirosław Czekaj. Ze wzruszeniem za wszystko dziękował prezes Piotr Sowa.

Oprócz artykułu, to wydarzenie opisuje poniższy reportaż fotograficzny.

Krzysztof Capiga