Starostwo Powiatowe w Miechowie

ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
email: powiat@miechow.pl

Godziny pracy
pon. 800-1600, wt. – pt. 700-1500
w sprawie skarg i wniosków
Starostowie przyjmują w poniedziałki w godz. 1300-1600

Adresy, telefony

Budynek przy ul. Racławickiej 12
Informacja, tel. 41 3821110, fax: 41 3821118

Starosta

Jacek Kobyłka
I piętro, pok. 14
tel. 41 3821113

Wicestarosta

Paweł Osikowski
I piętro, pok. 16
tel. 41 3821113

Sekretariat starosty

Magdalena Raj-Dudzińska
I piętro, pok. 15

tel. 41 3821113
email: powiat@miechow.pl

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Świerczek
II piętro, pok. 26

tel. 41 3821129

Biuro Rady Powiatu

Anna Podyma
II piętro, pok. 28

tel. 41 3821129
email: biuro.rady@powiat.miechow.pl

Radca Prawny

Bernadetta Dereszowska
I piętro, pok. 19

tel. 41 38211141
e-mail: radca.prawny@powiat.miechow.pl

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Powiatu:

Maria Sztuk
I piętro, pok. 13

tel. 41 3821133
e-mail: sekretarz@powiat.miechow.pl

Marek Słota
Stanisław Piec
I piętro, pok. 12

tel. 41 3821124
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Magdalena Oczkowicz
II piętro, pok. 28

tel. 41 3821129
e-mail: przetargi@powiat.miechow.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego

Wieńczysław Perek
I piętro, pok. 12

tel. 41 3821120
e-mail: pczk@powiat.miechow.pl

Specjalista ds. BHP

Mirosław Gręda
I piętro, pok. 12

tel. 41 3821124
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Dziennik Podawczy

Ewa Marchewka
I piętro, pok. 19

tel. 41 3821141

Kadry

Jarosław Siółko
I piętro, pok. 18

tel. 41 3821134
e-mail: organiz@powiat.miechow.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Jarosław Siółko
I piętro, pok. 18

tel. 41 3821134
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Samodzielne stanowisko ds. zdrowia i polityki społecznej

Anna Podyma
II piętro, pok. 28

tel. 41 3821129
email: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu: Teresa Florek
II piętro, pok. 21

tel. 41 3821131
e-mail: skarbnik@powiat.miechow.pl

Główny Księgowy: Justyna Szostak
II piętro, pok. 22

tel. 41 3821132
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Księgowość

II piętro, pok. 22

Wiesława Szarek
Katarzyna Małkiewicz
tel. 41 3821139
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Małgorzata Wiesławska
tel. 41 3821140
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Magdalena Durman
tel. 41 3821140
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 

Kasa

Teresa Mirowska-Kopeć
parter, pok. 1

tel. 41 3821137
e-mail: kasa@powiat.miechow.pl

Godziny otwarcia Kasy
8.15-14.45 poniedziałek
7.15-13.45 wtorek – piątek

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Naczelnik: Małgorzata Pasek
parter, pok. 5

tel. 41 3821136
e-mail: geodezja@powiat.miechow.pl

Ewidencja Gruntów i Budynków

Barbara Dudek 

Ewa Bańkosz – gm. Kozłów, gm. Racławice
parter, pok. 2

tel. 41 3821146
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Magdalena Maśląg – miasto Miechów, gm. Słaboszów
Aleksandra Dzióbek – gm. Miechów, gm. Charsznica
Anna Dąbrowska – gm. Książ Wielki, gm. Gołcza
parter, pok. 3

tel. 41 3821135
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Gospodarka Gruntów

Dominika Błaut
I piętro, pok. 17

tel. 41 3821128
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Krzysztof Czapliński
I piętro, pok. 17

tel. 41 3821144
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Krzysztof Szwaja
gm. Charsznica, Miechów, Racławice, Słaboszów

e-mail: kszwaja@miechow.pl

Paweł Szych
Dawid Rachwał

parter, pok. 6

tel. 41 3821127
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

Krzysztof Warchoł
Janusz Kwit
parter, pok. 6

tel. 41 3821126
e-mail: zudp@powiat.miechow.pl

Informatyk

Ireneusz Patyk
parter, pok. 4

tel. 41 3821117, 41 3821145
e-mail: ireneusz.patyk@miechow.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy, Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju

Naczelnik: Czesław Mardaus
I piętro, pok. 11

tel. 41 3821122
e-mail: rolnictwo@powiat.miechow.pl

Prawo wodne

Jacek Włosek
I piętro, pok. 10

tel. 41 3821125
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Gospodarka odpadami, ochrona środowiska, geologia i górnictwo, rybactwo śródlądowe

Grzegorz Kołakowski
I piętro, pok. 10

tel. 41 3821125
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

Marcin Kumon
I piętro, pok. 9

tel. 41 3821138
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Ochrona przyrody, łowiectwo

Marzena Wiejak
I piętro, pok. 9

tel. 41 3821138
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju

Łukasz Pierzchała
I piętro, pok. 10

tel. 41 3821125
e-mail: promocja@powiat.miechow.pl

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Capiga
II piętro, pok. 27

e-mail: rzecznik@powiat.miechow.pl

Budynek przy ul. Sienkiewicza 27
Informacja, tel. 41 3821210, fax: 41 3821218

Wydział Komunikacji, Transportu
i Dróg

Naczelnik: Janusz Skóra
II piętro, pok. 1

tel. 41 3821221
e-mail: komunikacja@powiat.miechow.pl

Rejestracja pojazdów

Roman Wąwoźny
II piętro, pok. 6

tel. 41 3821214
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Bartłomiej Jamka
II piętro, pok. 10

tel. 41 3821220
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Helena Krochmal
Anna Plutecka
II piętro, pok. 11

tel. 41 3821219
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Prawo jazdy

Agnieszka Serafin
II piętro, pok. 3

tel. 41 3821212
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Renata Janus
II piętro, pok. 4

tel. 41 3821211
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Stacje diagnostyczne,
licencje na przewozy krajowe, ośrodki szkolenia kierowców

Danuta Capiga i Zbigniew Kita
II piętro, pok. 2

tel. 41 3821222
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Wydział Budownictwa i Architektury

Naczelnik: Wojciech Gajewicz
II piętro, pok. 7

tel. 41 3821224
e-mail: budownictwo@powiat.miechow.pl

Ewa Tochowicz
Dorota Papaj
II piętro, pok. 8

tel. 41 3821223
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Joanna Sobieraj-Baran
Marek Uchto
II piętro, pok. 12

tel. 41 3821225
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Naczelnik: Leonard Mazur
tel. wew. 22

Beata Kwiecińska
tel. wew. 23 lub 25
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Michał Rak
tel. wew. 24
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl