Check Out Your URL watchxxxfree

Strona główna Tagi Ugim miechów

Tag: ugim miechów

Zasady funkcjonowania punktów zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej – osiedlach...

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 i 3 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010...

Kasa Urzędu Gminy i Miasta Miechów będzie czynna od 4 maja

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie informuje, że od dnia 4 maja 2020 r. kasa Urzędu będzie czynna w godzinach: 8.00-14.00 – poniedziałek 8.00-13.00 – wtorek,...

Zmiana organizacji pracy UGiM Miechów

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, co...

Lekcje wychowania fizycznego na lodowisku w Miechowie

Od początku stycznia 2020 r. uczniowie klas I-VIII ze szkół gminnych korzystają z lodowiska w ramach zajęć wychowania fizycznego. Dzieci i młodzież uczą się...

Absolutorium dla Burmistrza Dariusza Marczewskiego za 2017 rok

7 czerwca 2018 r.  Rada Miejska udzieliła Dariuszowi Marczewskiemu - Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Obrady...

Koło Młodych Przyrodników z „Jedynki” w Urzędzie Gminy i Miasta

1 grudnia 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie odwiedzili Urząd Gminy i Miasta, gdzie spotkali się z burmistrzem Dariuszem Marczewskim i...

Promowanie trzeźwości – spotkanie w Urzędzie Gminy i Miasta

Serdecznie zapraszamy na spotkanie osób promujących trzeźwość, które odbędzie się 20 października (piątek) godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,...

Miechowski Urząd w nowej odsłonie

Dobiega końca realizacja kolejnych inwestycji gminnych  w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej...

Miechów – Urząd Gminy i Miasta

Urząd Gminy i Miasta Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25 32-200 Miechów tel.: 41 383 00 40, 41 383 10 03 fax: 41 383 23 78 e-mail: gmina@miechow.eu NIP: 659 000 36 97 Nr...

keiran lee romps samantha saints pussy sideway.sex