Check Out Your URL watchxxxfree

Strona główna Tagi Inwestycje miechów

Tag: inwestycje miechów

Otwarcie parkingu Park&Ride przy dworcu PKP w Miechowie

W środę, 18 grudnia odbyło się otwarcie parkingu Park&Ride przy dworcu PKP w Miechowie, którego uroczyście dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Dariusz...

Modernizacja oświetlenia na os. Parkowym – etap II

Zakończyły się prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Miechów. Inwestycja obejmowała – „Budowę oświetlenia ulicznego na os. Parkowym – etap II”. Prace...

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z budową parkingu przy Dworcu...

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY PARKINGU PRZY DWORCU KOLEJOWYM W MIECHOWIE Gmina Miechów informuje, że przekazano plac budowy dla zadania pn.: „UDROŻNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGU P&R...

Gminne zaplecze sportowe po termomodernizacji

Zakończyły się prace obejmujące termomodernizację Zaplecza Sportowego przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie (MKS Pogoń). Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej...

Gmina Miechów na 77. miejscu w kraju i 8. w Małopolsce

Samorządowe czasopismo WSPÓLNOTA podało wyniki ogólnopolskiego Rankingu Wydatków Inwestycyjnych Samorządów za lata 2015 – 2017. Wśród 267 miast powiatowych Gmina Miechów uplasowała się na...

Zakończenie prac przy blokach – Jagiellońska 20a/Wesoła2a

Zakończono remont drogi gminnej wraz z miejscami parkingowymi przed blokiem nr 20A  na ul. Jagiellońskiej oraz blokiem 2A przy ul. Wesołej w Miechowie.   Zakres inwestycji...

Kolejne umowy dotacji podpisane

7 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski odebrał kolejne umowy na dofinansowanie projektów, które...

Ostatnie w tym roku inwestycje drogowe

Zakończono prace remontowe na drogach Gminy Miechów, które dofinansowane zostały ze środków budżetu państwa przeznaczonych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W...

Termomodernizacja szkół w Jaksicach i Pojałowicach

Rozpoczyna się realizacja kolejnych zadań w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów, która obejmie termomodernizację Szkoły Podstawowej w...

Rozbudowa oświetlenia na terenach wiejskich

Zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miechów ". Przedmiotem inwestycji była przebudowa napowietrznej linii energetycznej w zakresie podwieszenia opraw oświetlenia...

keiran lee romps samantha saints pussy sideway.sex