Strona główna Tagi Gmina miechów inwestycje

Tag: gmina miechów inwestycje

Wodociąg w Widnicy gotowy

0
13 maja 2019 roku  odbył się odbiór zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Widnica wraz z przyłączami. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę i...

„LED-y” na Osiedlu Parkowym

0
Zakończone zostały prace związane z budową oświetlenia ulicznego na osiedlu Parkowym w Miechowie. W ramach inwestycji zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED. Wykonawcą robót był...

Nowe siłownie plenerowe w Miechowie

0
Rozpoczynają się prace dotyczące budowy siłowni plenerowych w gminie Miechów. Zadania realizowane będą ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Małej Architektury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze...

Promesa dla Gminy Miechów

0
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Gminie Miechów promesę na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W ramach podziału ministerialnych środków, Gmina otrzyma...

Miechowski GOPS po termomodernizacji

0
Zakończyły się prace obejmujące termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miechów

0
Na terenie gminy realizowane są obecnie prace obejmujące termomodernizację kolejnych obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Jaksicach i Pojałowicach. Inwestycje współfinansowane są ze środków...

Kolejne umowy dotacji podpisane

0
7 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski odebrał kolejne umowy na dofinansowanie projektów, które...

Umowa na budowę parkingu P&R przy dworcu PKP podpisana

0
W poniedziałek 19 lutego 2018 r. burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski podpisał umowę z krakowską firmą AG System Sp. z o.o., która w drodze przetargu...

Rozbudowa kanalizacji w Biskupicach

0
17 stycznia 2018 odbyło się przekazanie placu budowy dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice wraz z przyłączami do granic działek".   Całkowita...

Termomodernizacja szkół w Jaksicach i Pojałowicach

0
Rozpoczyna się realizacja kolejnych zadań w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów, która obejmie termomodernizację Szkoły Podstawowej w...