Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej

Muzeum ziemi Miechowskiej przy współpracy z Miechowskim Stowarzyszeniem Silva Rerum wydało album promujący powiat miechowski pt. „Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej” Promocja albumu połączona...

Przekazanie placu budowy – ul. Zagrody w Miechowie

W poniedziałek 9 września przekazano placu budowy dla zadania inwestycyjnego pn.:„Remont drogi gminnej ul. Zagrody w Miechowie dł. 0,520 km”. Wykonawcą robót jest firma PRODiM...

Nowe drogi dojazdowe do pól w gminie Miechów

9 września  2019 r. nastąpił odbiór robót kolejnych odcinków dróg gminnych: „Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Brzuchania, dł. 0,800 km”. „Remont (modernizacja)...

Powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie miechowskiego Szpitala

W piątek 6 września 2019 r. o godz. 10.00 podczas prowadzonego remontu w wyniku złego zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych powstał pożar na Oddziale...

Kolejne remonty dróg gminnych w Miechowie zakończone

6 września br. w Miechowie dokonano odbioru robót następujących zadań inwestycyjnych: 1. „Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni drogi dz. nr ewid. 2464/2, 2463/2, 2465/8, 2449/95 na...

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie skontroluje odprowadzanie ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i...

Świadomość Twoją Tarczą – kampania informacyjna w Miechowie

W piątek 6 września 2019 r. w godz. 10.00-16.00 zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej "Świadomość Twoją Tarczą". Mobilny...

Boisko przy Zespole Szkół Nr 2 będzie odnowione

Taką informację, wyczekiwaną od lat przez dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, w poniedziałek 2...

„Codzienność pod znakiem swastyki” – wernisaż wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej

W niedzielę 1 września 2019 r. w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Muzeum Ziemi Miechowskiej odbył się wernisaż wystawy pod nazwą „Codzienność...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w miechowskim „Ekonomiku”

320. uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie oraz ich starsi koledzy i koleżanki, w poniedziałek 2 września rozpoczęli uroczyście rok szkolny...

Musisz to przeczytać!

Z ostatniej chwili